Yanlış mı Yalnış mı? TDK'ya Yanlış Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçe yazım kurallarında en çok tekrar edilen kelime yanlışlarını açıklamaya devam ediyoruz. Yanlış ve yalnış kelimesi en çok tekrar edilen kelime hatalarının başında gelmektedir. Bu sözcüğünde doğru yazılış ve okunuşunu TDK'ya göre yapmak zorundasınız. 

  • Yanlış : Doğru
  • Yalnış : Hatalı  (L ve N harfleri yer değiştirilerek hatalı yazılmıştır)

YANLIŞ VE YALNIŞ NASIL YAZILIR?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurallarına göre ve yine TDK'ya göre YANLIŞ şeklindedir. Söz konusu bu hatanın sebebi ortada yer alan N ve L harflerinin yer değişikliğinden dolayıdır.

BU KELİMENİN AÇIKLAMASI VE KULLANILDIĞI YERLER

İsim, sıfat ve zarf olarak karşımıza çıkan bu kelimenin en çok sıfat olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Sıfat isimleri niteleyen bir kelimedir. Bir ismin yada bir nesnenin nasıl olduğunu ifade eder. 

"Yanlış seçenek" kelime öbeğinde seçeneğin hatalı olduğunu ifade etmektedir. 

BU KELİMENİN ZARF OLARAK KULLANIMI

Bu kelime eğer bir fiilin nasıl yapıldığını yada nasıl olduğunu anlatıyorsa eğer zarf olarak karşımıza çıkar. 

Örneğin: "Doğru seçeneği yanlış söyledim." Nasıl söyledim sorusunun cevabı zarftır. 

YANLIŞ SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRUSUNU AKLINIZDA TUTMAK İÇİN

Bu sözcük kelime manasından da anlaşılacağı gibi hatalı manasına gelmektedir. Ortada bir yanılma yada yanılgı vardır. 

Dikkat ederseniz yanılgı sözcüğü ile bu kelime birbirine çok benzer. Her iki sözcükte YAN... şeklinde başlamaktadır. 

  • Yanılgı
  • Yanılma
  • Yanlış

YANLIŞ KELİMESİ ÜZERİNE SORU :KPSS - LYS - DGS - ALES VS.

Yukarıda saydığımız sınavlar başta bir çok sınavda Türkçenin doğru kullanılışı üzerine sorular sorulmaktadır. Kelime bilgisinde de "Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir kelime hatalı yazılmıştır?" şeklinde soru çıkabilir.