Yada mı Ya da mı Yazılır TDK'ya Göre Ayrı mı Birleşik mi Yazılır?

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda yanlış yazılan kelime ve kelime öbeklerini TDK'ya göre açıklamaya devam ediyoruz. "Yada"  ve "ya da" şeklinde iki farklı kullanım ile karşımıza çıkan bu söz öbeğinin doğru kullanımı TDK'ya göre nasıldır? Sınavlarda bu kelimeden ne gibi sorular çıkmaktadır?

Ya da veya Yada Sözcükleri Nasıl Yazılır?

  • ya da : Doğru
  • yada : Yanlış

"Ya" ve "da" sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen bu kelime bağlaç olarak kullanılan bir kelime öbeği olup, kesinlikle ayrı yazılır. Bu kelime üzerine karşınıza bir soru gelmesi durumunda kesinlikle ayrı yazıldığını bilmek zorundasınız. 

Ya da Ne Demektir TDK'ya Göre?

Türkçe'de herhangi bir kelimenin açıklaması için referans kabul edeceğiniz site TDK'dır. Zira herhangi bir kelimeye başka bir kaynak yada bir düşünür başka bir mana yükleyebilir. Ancak bu durum bizi ilgilendirmez. Biz herhangi bir kelimenin manasına bakarken TDK'yı referans kabul etmek zorundayız. 

  • Bu sözcük bir bağlaçtır.
  • Seçenekler arasından bir tercihte bulunmayı belirtir. Cümle içinde iki farklı seçeneği birbirine bağlar. 

Örnek:  Ya bizimle gelirsin ya da geri dönersin.