Vuslat Ne Demek, Vuslata Ermek ve Vuslat Vakti Nedir?

Vuslat nedir? Özellikle TRT'de bir dönem yayınlanan Vuslat isimli dizi oldukça beğenilmiş ve izleyicilerden taktir toplamıştı. Bu kavramın sosyolojik, dini ve felsefi olarak anlamları nelerdir? Tasavvufta ve tarikatta vuslat ne demektir?

VUSLAT NE DEMEK?

Vuslat sözcüğü Arapça'dan Türkçeye girmiş, Türk Dil Kurumunun (TDK) sözlüğünde açıklanmış bir kavramdır.  Bu kavramın öncelikle TDK'daki açıklamasını ifade ettikten sonra, geniş açıklamasını, Türkçe'deki kullanım biçimlerini ve örneklerini açıklayacağız.  

Bu sözcüğün ikisi de aynı manayı taşıyan iki farklı kullanım anlamı vardır.

Birincisi; bir kişinin çok büyük bir muhabbet beslediği bir kişiye, aşkına, sevgilisine vs. kavuşması manasında kullanılır. Örneğin, İki aşık insanın evlenmesi sonucunda "Evlendiniz ve sonunda vuslata erdiniz" demek bu manayı taşır. 

vuslata ermek

İkincisi ise; İslam dininde Tarikat'da yada Tasavvuf ilminde kullanılan bir kavramdır. 

Bu kavram günlük hayatımızda kullanılan bir sözcük olsa da daha çok Tasavvufta kullanılan bir kavramdır. Öncelikle Tasavvufta kullanılan manasını açıklayıp, daha sonra normal kelime manasını ifade edeceğiz. 

Tasavvuf İlminde (Tarikatta) Vuslat

Kelime manasıyla varmak, ulaşmak, erişmek yada ermek denen bu sözcük, Tasavvuf ilminde Allah'a ulaşarak Allah ile birlikte olma halini ifade etmek için kullanılır. 

tasavvufta vuslat

  • Vuslata eren mutasavvıfa vasıl denilmektedir. 

Tasavvuf ile ilgilenen kişiler 4 dereceye ayrılmaktadır.  Bun dereceler an alt seviyeden başlamak üzere  talib, mürİd, salik ve vasıl'dır. 

  • Talib: Tarikata girmek isteyen kişiye denilir. 
  • Mürid: Tarikaya girmiş olan kimseye denilir.
  • Salik: Tarikatta ilerleyen kişiye denilir. 
  • Vasıl : Vasıl ise girmiş olduğu tarikat yolculuğunda hedefine ulaşan kimseye denilir. Dolayısı ile vasıl olan kişi vuslata ermiştir. Buradaki vuslat sözü Allah'a kavuşmuştur manasında kullanılır. 

Kelime Manasıyla Vuslata Ermek Ne Demektir?

Vuslat sözcüğü tek bir kelime olarak kavuşmak anlamı taşımaktadır. Ancak bazı durumlarda cümle içinde tam bir mana ifade edebilmesi için vuslata etmek sözcüğü ile birlikte birleşik ifade olarak kullanılması gereklidir. 

... ermek sözcüğü fiil anlamı taşır.

Vuslata ermek kavuşmak manasında kullanılır. Kavuştum, sevgiliye ulaştım. 

Vuslat Sözcüğü İle Aynı Anlamı Taşıyan Diğer Sözler

Visal, vüsul ve vasl sözcükleri de vuslat sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. 

Vuslat Eş Anlamlısı Nedir?

Bu ifade Arapça kelimesinden dilimize geçen bir kelime olduğu için kullanım durumlarına göre farklı anlamlar taşıyabilir. Bu sebepten bu sözcüğü tam anlamıyla ifade edecek eş anlamlı bir sözcük yoktur. 

Vuslat Sözcüğünün Zıt Anlamlısı Nedir?

Her ne kadar bu sözcüğü tam manasıyla ifade edecek eş anlamlı bir sözcük bulunmasa da zıt anlamlısı olarak gayrı düşmek sözcüğü tam manasıyla bu sözcüğün zıt anlamını taşır. 

Dolayısı ile bu sözcüğün zıt anlamı "firkat"dir.  Ayrıca hicran, firak, fasl, infsal ve inkıta gibi sözcüklerde zıt anlamında kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumunda (TDK) Vuslat Sözcüğünün Açıklaması

TDK'ya göre bu sözcük isimdir. "Sevgiliye kavuşmak" demektir. Fiil olabilmesi vuslata ermek, vuslata erdi gibi fiil sözcükleri ile birlikte kullanılması gereklidir.