Üroloji Nedir? Ürolojinin Baktığı Hastalıklar Nelerdir?

Üroloji, hem kadınların hem de erkeklerin idrar yolları ve organlarında meydana gelen rahatsızlıklarla ilgilendiği gibi ayrıca erkeklerin üreme organlarını(cinsel) kapsayan sistem hastalıklarıyla ilgilenen cerrahi tıp bilimidir. Böbrek üstü bezlerinde oluşan problemler de ürolojinin alanına girer ve ürologlar tarafından tedavi edilir. Üroloji hem yetişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir ve tüm tedavileri bu cerrahi ana bilim dalında gerçekleştirilir.

Üroloji Ne Demektir?

Hastanelerde üroloji servisi olarak karşımıza çıkan ve halk arasında tam olarak ne anlama geldiği pek bilinmeyen bu servis, böbrek, idrar yolları hastalıkları ve üreme problemi rahatsızlıklarına bakan bir bölümdür. Türkçe anlamı “bevliye” olan üroloji, Fransızca bir kelimedir ve “urologie” olarak tanımlanır.

Üroloji Neye Bakar?

Üroloji bölümü genel olarak aşağıda sayacağımız hastalıklara bakar.

 • İdrar yolları tıkanıklığı
 • İktidarsızlık
 • Prostat büyümesi
 • Kısırlık
 • İdrar kaçırma
 • Böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar
 • Prostat, yumurtalık, mesane ve böbrek kanserleri
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • İdrar yolu iltihaplanmaları
 • Ürolojik organ yaralanmaları

Üroloji servisinin baktığı hastalıkları genel olarak öğrendikten sonra dilerseniz şimdide erkekler, kadınlar ve çocuklarda üroloji hangi hastalıklara bakar? Sorularına yanıt arayalım ve bu cerrahi servis hakkında daha detaylı bilgilere ulaşalım.

Erkeklerde Üroloji Neye Bakar?

Üroloji bölümü erkeklerde genelde şu hastalıklara bakar:

 • Böbreklerde ve diğer boşaltım organlarındaki tümör, kist ve kanser oluşumlarını inceler.
 • Böbreklerde oluşan taş hastalıkları
 • İdrar yolu hastalıkları
 • Mesane kontrolü sorunları ve idrar kaçırma vakaları
 • İdrar yollarında oluşan taşlar ve darlıklar
 • Genital siğiller
 • Penis fraktürü
 • Prostatit, prostat kanseri ve diğer prostat hastalıkları
 • Addison hastalığı ve kronik böbrek hastalıkları
 • Testis torsiyonu ve testis tümörleri
 • Akut renal yetmezlik ve üriner inkontinans
 • Cinsel isteksizlik
 • Erken veya çok geç boşalma
 • Kısırlık
 • Penis küçüklüğü, eğriliği ve yaralanmaları
 • Hatalı sünnetten kaynaklı bozukluklar
 • Meniden kan gelmesi

Kadınlarda Üroloji Neye Bakar?

En sık sorulan sorulardan birisi, üroloji kadınlara bakar mı? Sorusudur. Buna cevabımız evet olacaktır. Çünkü yazımızın başında da belirttiğimiz gibi üroloji idrar yolu hastalıklarıyla ilgilenen bir cerrahi tıp servisidir. Dolayısıyla da kadın hastaları da tedavi eder.

Üroloji bölümü kadınlarda genelde şu hastalıklara bakar:

 • İdrar yolu iltihabı ve diğer idrar yolu rahatsızlıkları
 • İdrar kaçırma ve konrol bozuklukları
 • İdrar yollarındaki tümör ve darlık oluşumu
 • Böbrek taşı hastalıkları
 • Vezkoüreteral reflü
 • Akut renal yetmezlik ve addison hastalığı
 • Böbrek, mesane ve böbrek üstü bezleri kanserleri

Çocuklarda Üroloji Neye Bakar?

Çocuklarda da görülen idrar yolu hastalıkları için üroloji servisine başvurmak gerekir. Ürolojinin baktığı genel çocuk hastalıkları ise şunlardır;

 • İdrar kaçırma ve işeme bozuklukları
 • İnmemiş testisler
 • İdrar yollarının yapısı, tıkanıklığı ve diğer rahatsızlıklar

Üroloji Servisleri Neler?

Görüldüğü üzere Üroloji çok geniş bir yelpazede hizmet veren bir cerrahi birimdir. Bu nedenle Amerika Üroloji Deneği, bu servisi yedi alt branşa ayırmıştır. Bu branşlardan söz edecek olursak;

 1. Üroloji Kanserleri(üro-onkoloji)
 2. Böbrek nakilleri
 3. Çocuk Ürolojisi
 4. Erkek kısırlığı
 5. Taş kaynaklı hastalıklar (idrar ve mesane taşları gibi)
 6. Kadın üroloji hastalıkları
 7. Nöro Üroloji (iktidarsızlık, sertleşme rahatsızlıkları, idrar kaçırma ve bevl sorunları)

Ürolojiye Kimler Gider?

Ürolojiye idrar yolları ve böbreklerinde sorun yaşayan yetişkin kadınlar, erkekler ve çocuklar gidebilir. Ayrıca erkeklerin üreme organlarında yaşadıkları sorunlar içinde hastanelerin üroloji servisinden randevu alması gerekmektedir.

Üroloji Uzmanı Kimdir?

Üroloji uzmanı, üriner sistem (idrar yolları) ve erkek üreme sistemi hastalıklarını teşhis ve tedavi eden gerek duyulduğunda cerrahi operasyonlar yapan, tıptaki uzmanlığını bu alanda tamamlamış hekimdir. Ayrıca kendilerine başvuran hastaların anotomik ve fizyolojik bozukluklarını da teşhis ederek tedavi sürecini yönetir.

Üroloji uzmanları “ürolog” olarak da tanımlanabilir.

Üroloji Doktoru Ne Yapar?

 • Öncelikle hastanın şikâyetini ve geçmiş tıbbi öyküsünü dinleyerek bilgi edinir.
 • Hastanın fiziki muayenesini yapar.
 • Tanıyı kesin olarak koyabilmek için, kan, idrar ve gerekli görüntüleme testleri ister.
 • Üriner sistem ve erkek üreme organı hastalıklarının teşhisi ve tedavisini yapar.
 • Gerekli olduğu durumlarda, cerrahi müdahaleler de bulunur.
 • Prostat kanseri ameliyatı gerçekleştirir.
 • Hastaların bakımının daha sağlık yürütülmesi için hemşire, hasta bakıcı gibi yardımcı personeli bilgilendirir.
 • Hastanın tedavi sürecini takip ederek gerekirse tedavi yöntemlerini değiştirir.
 • Hasta yakınlarına bilgi vererek hastalığın risklerinden ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi verir.