Tıbbi Sekreterlerin Raporlar Konusundaki Sorumlulukları

Sağlık kuruluşlarında görevli Tıbbi Sekreterin raporlar konusunda sorumlulukları nelerdir? Sınavlarda şaşırtmaca olarak bu başlıktan da çok fazla soru sorulmaktadır. Aşağıda sıraladığımız hususları bilmeniz halinde kolaylıklar bu tip soruları kolaylıkla cevaplayacaksınız. 

Sağlık kuruluşlarında hastanın muayenesi, incelenmesi yada bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda rapor tanzim edilebilir. Bu rapor tek hekim raporu olabileceği gibi kurul raporu şeklinde de olabilir. 

Rapor Vermeye Yetkili Kişi Kimdir?

Bir hastanın sağlık muayenesinden sonra bu hasta için bir rapor tanzim edilecekse bu raporu vermeye yetkili sadece hekimidir. Sınavlarda şaşırtmaca olarak gelen sorular tam da buradan gelmektedir. Tıbbi Sekreterin bu raporlar konusunda tek yetkisi hekimin yada kurulun aldığı kararlar doğrultusunda tıbbi raporları yazmaktır. 

Yani tıbbi sekreterin tıbbi raporlar konusunda yetkisi ve sorumluluğu sadece hekimin kararı doğrultusunda tek hekim yada kurul raporlarını yazıya dökmektir. 

Tıbbi Sekreterin Raporlar Konusundaki Sorumlulukları Nelerdir?

Bu konu hakkında gelecek soruları doğru bir şekilde cevaplamanız için hemen aşağıda sıralayacağımız maddeleri bilmeniz yeterli olacaktır. 

 • Tıbbi raporları yazmak: Hekimin yada kurulun rapor için aldığı kararları yazıya dökmek. 
 • Yazılan bu raporların onay sürecini takip etmek. 
 • Bu raporları kurumun kayıt defterine kaydetmek,
 • Bu raporları birimin dosyalarına yerleştirmek,
 • Son olarak bu raporları ilgili kişilere ve birimlere iletmek. 

Dolayısı ile tıbbi sekreterin bir rapor yazımı konusunda sorumluluklarını 5 madde halinde toplayabilir.  

Tıbbi Raporlar Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Raporlarda herhangi bir eksik olmamalıdır. 
 • Raporda imzası bulunan hekimlerin kimlikleri açık olarak yazılmalıdır. Bu işlem kaşe basılması suretiyle de olabilir. Bu durumda kaşeler tam okunaklı olarak basılmalıdır. İmza eden hekimin adı soyadı, branşı ve diploma tescil numarasının yazılması yeterli olacaktır. 
 • Rapor düzenlenen hastanın kimlik bilgileri açık olarak yazılmalıdır. 
 • Tanzim edilmesi gereken rapor zamanında düzenlenmiş olmalıdır. 
 • Ayrıca bu rapor kullanılabilir olmak zorundadır. 
 • Bilimsel araştırmalarda kullanım için uygun olmak zorundadır. 
 • Herhangi bir yasal sorgu durumunda bilgileri tam olmalıdır. 
 • Gizlilik durumuna dikkat edilmesi gereklidir.