Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin görevleri nelerdir? Çalıştıkları kurumda hangi işlerden sorumludurlar? Rapor yazma ve raporlama konusunda hangi işleri yapmak zorundadır?

Not: Sınavlarda Tıbbi Sekreterin görevleri hakkında muhakkak soru gelebilir. Soru şekli olarak "aşağıdakilerden hangisi Tıbbi Sekreterin sorumluluklarından biridir yada değildir" şeklinde sorular sorulabilir. Bu tür soruları cevaplamak için bu meslek dalında görevli personelin görev tanımını ve sınırlarını maddeler halinde bilmek zorundasınız. 

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

 • Yazışmaları yapma : Kurum içine ve kurum dışına yapılan yazışmaları yapmak. 
 • Rapor yazmak: Sağlık kuruluşunda tanzim edilen raporları yazmak. 
 • Hasta dosyalarının düzenlenmek

Bu unvanda görevli bir personel sağlık raporlarının özelliklerini, nasıl yazıldığını, hangi aşamalardan geçerek tanzim edildiğini iyi bilmek zorundadır.  Hastanın dosyası içinde bu raporların nasıl bir şekilde yer alacağını bilmesi gereklidir. Ayrıca arşiv işlemlerini de bilmesi gerekir. 

Tıbbi Sekreterin Yazışma ve Raporlama Konusundaki Görevleri Nelerdir?

 • Görevli olduğu birim ile ilgili olarak kurum için ve kurum dışına yapılması gereken yazışmalara hakim olmak. 
 • Görevli olduğu klinik yada serviste kullanılan ilaç, tıbbi sarf ve diğer sağlık malzemelerinin temini için gerekli yazışmaları yapmak. 
 • Klinik yada servis için gerekli olan demirbaşların temini yada onarımı için gerekli yazışmaları yapmak. 
 • Çalıştığı birimde görevli diğer çalışanlar hakkında gerekli yazışmaları yapmak. 
 • Epikriz, sağlık kurulu raporu yada tek hekim raporunu yazmak.
 • Raporları bilgisayara kaydetmek, protokol defterine kaydetmek ve bu raporları ilgili birimlere bildirmek,
 • Raporları standart dosya planına göre klasörlere yerleştirmek,
 • Çalıştığı birime gelen ve giden bütün evrak ve yazışmaların kaydını tutmak. 

Soru : Bir klinik yada serviste ilaç, tıbbi sarf yada diğer sağlık malzemelerinin istenmesi kimin görevidir? 

 • a) Tıbbi Sekreterin,
 • b) Sorumlu hemşirenin,

Cevap: (a)  şıkkı