Terim Anlam Nedir? Örnekli Anlatım İçerir!

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı başta bir çok kurumsal sınavlarda (Örneğin KPSS ALES DGS LGS vs.) Türkçe sorularda sözcükte anlam konusundan  "terim anlam" üzerine oldukça fazla soru gelmektedir. Bu tip sorular çok kolay sorular olmakla beraber oldukça dikkat gerektiren ve pratik yapmanız gereken soru tipleridir.

TERİM ANLAM NEDİR?

Herhangi bir bilim dalına, mesleğe yada sanat dalına ait  özen anlam ifade eden kelimeler o sahanın terimleridir. 

  • Bilim Dalı Olarak : Felsefe, Psikoloji, Kimya, Fizik, Tıp ve Tarih örnek gösterilebilir. 
  • Meslek Dalı Olarak : Berberlik, Oto Tamirciliği, Hekimlik, Avukatlık vs.
  • Spor Dalı Olarak : Futbol, Basketbol vs.
  • Sanat Dalı Olarak : Ressamlık, Tiyatro vs.  örnek verilebilir. 

Yukarıda genel hatlarıyla çizdiğimiz her sahanın kendi sahasına ait özel anlam ifade eden sözcükleri olabilir. Bu sözcükler günlük konuşmamızda başka bir anlam ifade etmiş olsa da o alanda özel bir tanımı olabilir. 

Terimler sadece o alana özgü kavramlardır. Herhangi bir terim başka bir ilim sahası yada meslek dalında başka bir anlam ifade edebilir. Örneğin: Perde sözcüğü Tiyatro'da başka bir anlam ifade ederken, günlük hayatımızda "Ördeklerin ayakları perdelidir" sözcüğünde olduğu gibi başka bir anlamda kullanılabilir. 

BİR SÖZCÜK BİRDEN FAZLA DALDA TERİM ANLAM TAŞIYABİLİR

Hemen yukarıda da ifade ettiğimiz gibi herhangi bir sözcük bir kaç dalda kullanılan özel bir terim olabilir. Ancak her kullanıldığı yerde birbirinden ayrı anlamlar ifade eder. 

Örneğin: Perde sözcüğü Tiyatro'da, Müzikte, Tıp'ta aşağıdaki manalarda kullanılmıştır. 

  • Tiyatroda: Sahnelenen bir oyunun bölümleridir. 
  • Müzikte: Müzikte kullanılan seslerin kalın yada ince olması.
  • Tıpta: Katarakt

SINAVLARDA SORU TİPLERİ

Bu konuda sorulan soruların şekli genellikle aşağıda ki gibidir: 

"....... sözcüğü aşağıdaki şıklardan hangisinde terim anlam olarak kullanılmıştır." 

Bu tip soruları çözmek için dikkatli olmanız ve kelime hazinenizin geniş olması gereklidir. Bu sebepten dolayı çok fazla soru çözerek pratik yapan, ayrıca çok fazla kitap okuyan bir öğrenci bu tip sorularda rakiplerine göre çok avantajlıdır. 

MESLEK SAHİPLERİ VE BİR SANATI İCRA EDENLER ARALARINDA TERİMLERLE KONUŞUR!

Her mesleği, bilimi yada sanat dalını öğrenirken ilk aşamada o sahaya dönük özel sözcükleri öğrenmeniz gereklidir. O mesleği yada bilimi öğrenme sürecinin ilerleyen aşamalarında sürekli o sözcükler karşınıza çıkacaktır. Bu sebepten dolayı herhangi bir konuda bilim öğrenirken yada bir meslek edinirken muhakkak o sahaya dönük bireysel sözlüğünüzü oluşturunuz.