"tabiki" "tabiiki" "tabii ki" "tabi ki" Nasıl Yazılır? Doğru Yazımı ve Anlamı Nedir?

Tabii ki, tabiiki, tabiki veya tabi ki sözcükleri günlük konuşma dilimizde yada yazışmalarımızda çok sık kullandığımız sözcüklerin başında gelir. Ancak makalemizin en başında da ifade ettiğimiz gibi bu sözcüğün günümüzde 4 farklı yazım ve okunuş biçimi ortaya çıkmıştır. 

Ancak söz konusu bu kullanımların sadece bir tanesi doğru olup, Türk Dil Kurumuna ve biz edebiyatçılara göre gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.  

TABİKİ Mİ, TABİİ Kİ Mİ DOĞRU? (TDK'YA GÖRE)

Tabiki : Yanlış

Tabiiki : Yanlış

Tabi ki : Yanlış

Tabii ki : Doğru 

Bu sözcük tabii ve ki'nin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür. Ki her zaman ayrı yazılır. Hiç bir durumda bitişik yazılmaz. İ harfi iki defa yazılır. Tek yazımda da kelime yanlıştır. 

- ki ekini aldığında bu sözcük : doğal olarak, elbette gibi manalarında kullanılır. 

Tabii Ne Demek?

Kelime manası itibariyle doğal ve saf demektir. Cümlelerde isimleri niteleyen sıfat olarak karşımıza çıkar her zaman. Cümlede kullanılma biçimine göre aşağıda sıraladığımız manaları taşır. (TDK'ya göre)

  • 1- Alışılmış bir durumu nitelemek için bu kelimeyi kullanabiliriz. Bu kelime ile durumun olağan ve beklenildiği gibi bir durum olduğu anlatılır. (Sıfattır)

Örnek : Karşıdaki kızınca Ahmet'de tabii olarak ona bağırdı.

  • 2- Doğada bulunan manasında kullanılır. (Sıfattır)
  • 3- Hayatın akışına uykun durumu belirtmek için kullanılır. (Sıfattır)
  • 4- Katıksız ve saf demektir. Doğallık. 

Tabii meyve püresi. 

  • 5- Zarf olarak kullanımı : Kar yağdığı için yollar tıkanınca yürüyerek gitmek zorunda kalanlarda oldu tabii.