SGK E-Borç Sorgulama İşveren - İhale Konusu İşler İçin

İşverenler SGK Borç Sorgulama işlemini nasıl ve nereden yapabilir? İşverenler SGK borç sorgulama işlemini internetten yapabilir mi? İhale konusu işlerle ilgili borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır? İhale konusu olmayan işlemler için SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır? 

Bu makalemiz, "Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (E-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında Tebliğ"i esas alınarak hazırlanmıştır. 

YAZAR: Uzman Mahmut SUBAŞI (SGK ve İnsan Kaynakları Uzmanı)

Yeni uygulama da işverenler Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden SGK borç sorgulamalarını yapabilirler. Ancak bu işlem için işverenin işyeri adına SGK sisteminden  "SGK e-Borcu Yoktur Uygulaması" olarak ifade edilen sistemine kaydolması gereklidir. 

E SGK BORCU YOKTUR YAZISI NEREDEN ALINIR?

İşyeri sahiplerinin internet üzerinden (e-Devlet uygulaması) üzerinden SGK borç sorgulama yapmaları için ilk aşamada yapmaları gereken şey, SGK’ya bizzat başvurarak “SGK E Borcu Yoktur Uygulaması” na kaydolmaları gereklidir. Dolayısı ile bu uygulamaya kaydolmadan SGK sitesi üzerinden yada e-Devlet sisteminden böyle bir sorgulama yapmanız asla mümkün değildir.

SGK BORCU YOKTUR AKTİVASYON

İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ya şahsen yada kanuni temsilcisinin başvurması gereklidir. Bu kayıt işlemi için işyerinizin tescil edildiği SGK Müdürlüğüne başvurmanız gerekir. 
Başvuru aşamasında aşağıda yer alan formları doldurmanız gereklidir.

SGK E - BORCU YOKTUR AKTİVASYONU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

  • e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi
  • e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

Bu formları SGK sisteminden güncel olarak temin etmenizde yarar vardır. Bunun sebebi SGK kullanmış olduğu bu matbuu formlarda değişiklik yapabilir.

SGK E Borcu Yoktur Uygulamasına Nasıl Kaydolunur? Tıklayınız…

BORÇ SORGULAMA SİSTEMİNDEN ALINAN BELGE TÜRLERİ

İşyeriniz yada işyerleriniz için bu sistem üzerinden 4 tür sorgulama yapabilir ve belge alabilirsiniz. 

  • İhale Konusu İşlerle İlgili;

1- İhalelere Katılmak İçin Borcu Yoktur Belgesi

2- İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin SGK Borcu Yoktur Belgesi

  • İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili;

1- Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu Borcu Yoktur Belgesi

2- Tek İşyerinden Borcu Yoktur Belgesi

İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR BELGESİ

Bu menü altında iki tür e borcu yoktur belgesi alabilirsiniz. Bunlar,

  • a) İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamında istenen belgeyi bu menüden almanız gereklidir.

Öncelikle ihale tarihini girmeniz gereklidir. İhale tarihi itibari ile aktivasyonu yapılmış tüm işyerlerinizin borç sorgulamasını yapabilirsiniz.

Ancak ihale tarihi girmeden de sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda işlem yaptığınız tarihten bir önceki gün esas alınarak sorgulama yapılır.

  • b) İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur Belgesi: 

İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR BELGESİ

  • a) Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e- Borcu Yoktur Belgesi
  • b) Tek İşyerinden e- Borcu Yoktur Belgesi

SGK E Borcu Yoktur Uygulamasına Belgesi için