Senpai Ne Demek?

Senpai

Senpai sözcüğü köken itibariyle Japonca bir sözcüktür. Genellikle oyunlarda Nick Name olarak karşımıza çıkan bu sözcük Japon kültüründe yüksek mevkideki kişileri ifade etmek için kullanılır. 

  • Sözcüğün kullanılma yerine göre anlam almış olsa da temel olarak senpai sözcüğünün temel anlamı hiyerarşik anlamda üstünlük ifade eder. 
  • Örneğin bir işyerinde usta çırak ilişkisinde Usta olan kişi çırağa göre hiyerarşik olarak üsttedir ve çırağının senpaisi sayılır. 

Her ne kadar bu sözcük hiyerarşik anlamda üstünlüğü ifade etmiş olsa da bu sözcüğün Japon kültüründe en çok kullanıldığı yer dövüş sanatlarında siyah kuşak kişilere verilen ünvan olmasıdır. 

Senpai Öğretici Manasına Gelir?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi senpai olarak tanımlanan kişiler bulundukları konum itibariyle çevresinden deneyimli ve daha bilgili kişilere verilen bir lakaptır. 

Bu konumları o kişilere öğretici sıfatı da verir. Dövüş sanatlarında hocalar senpai konumunda olan kişilerdir. 

Senpai Saygı Duyulan Kişi Demektir?

Japon kültüründe bu lakabı almaya hak kazanan kişiler toplumun saygın kişiler konumuna yükselmiş kişileri olarak kabul edilir. Bu kişiler sadece yapmış oldukları işin mahiyeti itibariyle değil, bilge kişiliğe bürünmeleri itibariyle de normal bireylerden farklı kabul edilir. 

Samuraylar Sempai Olarak Anılır?

Bu kelimenin anlamını en iyi anlamak için Samuray savaşçı kişilere bakmanızda yarar vardır. Çünkü Japon kültüründe bütün Samuraylar sempai olarak anılır ve bütün halkj bu kişilere çok büyük saygı duyar.