Naif Nedir? Ne Anlama Gelir? Naif İle Naif Arasındaki Farklar Nelerdir?

Naif Ne Demek? Genellikle nahif kelimesi ile karşılaştırılan naif kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır;

  • Saf, tecrübesiz (sıfat): “Kıskandığı kadınların varlığını kabul edemeyecek kadar naif bir insan değildi.” (Reha Mağden)
  • Resim gibi güzel sanatlarda kendi kendini yetiştiren sanatçılar ya da onların ortaya koydukları eserler.
  • Kendi kendini yetiştiren, doğal bir plastik yeteneği olan sanatçıların yaptıkları resim sanatıdır.
  • Acemi bir şekilde yapılan (sıfat): “Bu has İstanbul beyefendisi, romanlarını ve makalelerini kendine özgü naif resimlerle donatırdı.” (Haldun Taner)

Nahif İle Naif Arasındaki Farklar

Dilimize Fransızcadan geçen naif kelimesi daha çok tecrübesiz ve saf kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Hem yazım hem de anlam olarak karıştırılan nahif kelimesi ile ufak farklılıkları vardır. Bu iki kelimenin anlamları da yazılışları da birbirlerine çok benzediği için sıkça karıştırılmaktadır.

Sanat tarihi alanında çokça kullanılan naif kelimesi, eğitim görmeden, üniversiteye ya da bir kursa gitmeden kendi kendini yetiştiren kişilere naif denir. Bu konuda Henri Rousseau, tanınan en naif ressam olarak bilinmektedir.

Naif sözcüğü Fransızca, nahif sözcüğü ise Arapça kökenlidir. Nahif; hassas, hisli ve ince anlamlarında kullanılır. Nahif kelimesinin bir başka anlamı da cılız, zayıf ve kırılgan demektir. İnsanların davranışları veya fiziki özellikleri için nahif sözcüğü kullanılabilir. Ancak bu iki sözcük kesinlikle birbirinin yerine kullanılamaz. Yakın anlamları olsa da birbirlerinin yerlerine kullanılmaları anlam bozukluğuna yol açar. Birkaç örnek verecek olursak

  • Nahif ressam diyemeyiz, naif ressam diyebiliriz. Benzer şekilde naif bir şekilde konuşuyor diyemeyiz, nahif konuşuyor deriz.
  • Kibar davranan kişiler için genellikle “Ne kadar da naif” benzetmesi yapılır, ancak bu kullanım doğru değildir. Naif kelimesi bu cümlenin anlamı aslında şu şekle dönüştürmektedir: “Ne kadar da tecrübesiz, ne kadar da acemi, ne kadar da toy”. Bu durumda bu cümle “Ne kadar da nahif” şeklinde söylenmelidir.

Naif insanlar genellikle daha fevri davranırlar. Hareketlerini pek tartmadan yapar, akıllarına gelen çok fazla düşünmeden söylerler. Ancak nahif insanlar ince eleyip sık dokurlar ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapmaya çalışırlar.

Sonuç olarak birbirleri ile çok fazla karıştırılan nahif ve naif kelimeleri ses olarak birbirlerine yakın olsalar da ufak anlam farklılıkları vardır. Birbirleri yerine kullanıldıklarında cümlede anlam bozulmakta ve cümle bambaşka bir anlama bürünmektedir.