Muhtarın Görevleri Nelerdir? Muhtarlar Ne İş Yapar?

Mahalle ya da köy yönetiminden sorumlu kişi olarak görev yapan muhtarlar 5 yılda bir seçilmektedir. Muhtarlar, köy ve mahallelerde kamu tüzelkişilerini temsil ederler. Azalarla birlikte mahalle veya köyün idari işlerini yürüten muhtarları mahalle ve köy halkı seçer.

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Mahalle muhtarı ile köy muhtarının görevleri aynı değildir. Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi köy muhtarı, mahallelerdeki temsilcisi ise mahalle muhtarıdır.

Mahalle muhtarının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Nüfus kanunu hükümlerine göre mahallede yaşayan ve kendilerini nüfus kütüğüne kaydettirmemiş ya da kimliğini kaybetmiş kişiler için ilmühaberleri düzenlemek.
 • Nüfus kayıt işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.
 • Caddelerdeki, sokaklardaki ve mahalledeki tüm levhaları denetlemek. Hasar görmüş levhaları belediyeye bildirmek.
 • Mahallede salgın ya da bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkarsa bunu ilgili makamlara bildirmek.
 • Askerlik kanunu hükümlerine göre askerlik tebligatlarını hazırlamak.
 • Mahallede yaşayan engelli, yoksul veya kimsesiz kişilere yeşil kart temin edilmesi için yardımcı olmak.
 • Askere gitme yaşı gelen gençlerin kimlik çizelgelerini askıya almak.
 • Mahalle muhtarlarının seçmen kağıtlarını dağıtmak.

Köy muhtarının görevleri ve yetkileri şunlardır;

 • Hükümetin düzenlediği kararları ve kanunları köy halkına bildirmek.
 • Köydeki dirlik ve düzeni sağlamak.
 • Köyde yaşanan şüpheli durumları karakola ya da jandarmaya bildirmek.
 • Köyde yaşanan doğum, ölüm veya evlilik gibi durumları kayıt altına almak.
 • Köyde yaşanan doğal afetlerde ya da yangın gibi durumlarda hem köy halkını hem de yetkili kişileri bilgilendirmek.
 • Seçim zamanlarında sandık seçim kuruluna yardım etmek ve seçmen kağıtlarını köy halkına iletmek.
 • Kimliğini kaybeden kişilere yeni kimlik çıkartmak için yardımcı olmak.
 • Köyde yapılacak tüm hizmetlerden köy halkını haberdar etmek.
 • Yeşil kart sahibi olacak köy halkını belirlemek.
 • Köydeki yol ve çeşme gibi ihtiyaçları yerel yönetime bildirmek.
 • Yol, çeşme ve köprü gibi ortak kullanım alanlarının bakımını ve tamirini imece usulü yapmak.

Bunların dışında; defin ruhsatı verme, ölüm bildirme, kimsesizlerin adreslerini bildirme, kimlik paylaşım sistemini kullanma, şüpheli ölüm ihbarı yapma, imha yeri gösterme, menşe şahadetnamesi düzenleme, hastalıklı hayvanları imha etme, hayvan alım satım yeri belirleme, hayvan panayırları açma talebi ve köy hayvanları sağlık zabıtası komisyonunda görev alma gibi sorumluluklar da köy muhtarına aittir.

İhtiyar Meclisinin Görevleri Nelerdir?

İhtiyar meclisinin asli görevi köy muhtarına yardımcı olmaktır. Bu meclis her hafta bir kez toplanır ve köydeki görevler hakkında toplantı yapar. Toplantı günlerini ve toplantı konularını muhtar belirler. İhtiyar meclisi yapılacak işleri muhtarla birlikte önem sırasına göre düzenler. Öncelikli işler sağlık ve yol işleridir. Görevlerin yürütülmesi konusunda köy halkından şikayet gelirse kaymakam veya vali, muhtara ve ihtiyar heyetine karışabilir. Bu kişilerin görevden alınma ve uzaklaştırılma görevleri yine kaymakamın ya da valinin sorumluluğundadır.

Kimler Muhtar Olabilir?

25 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı muhtarlık için adaylığını koyabilir. Muhtar olmak için şu şartlar gereklidir;

 • Adaylığını koymadan önce en az altı ay boyunca aday olduğu mahallede ya da köyde ikamet etmelidir.
 • Adayın seçilebilmesi için yüz kızartıcı suçlardan hiçbirini işlememiş olması gerekmektedir.
 • En az ilkokul mezunu olmalıdır.
 • Resmi kurumlarda görev almayı engelleyecek suçlara karışmamış olmalıdır.

Muhtarlar Nasıl İhraç Edilir?

 • Muhtar ve ihtiyar heyeti görevlerini yerine getirmediğinde ya da yüz kızartıcı suçlar işlediğinde ihraç edilebilirler. Muhtarın ihraç edilmesini kararını vali ya da kaymakam verir.
 • Muhtar farklı suçlar kapsamında yargılanırsa görevinden uzaklaştırılır. Bu kararı İçişleri Bakanlığı verir.
 • Yüz kızartıcı suçlar işlemek veya terör suçlarına katılmak muhtarın görevden alınmasını gerektirir.
 • Seçildikten sonra görevini kötüye kullanan muhtarlar görevlerinden alınırlar.

Sonuç olarak muhtarların görevi kısaca; mahalledeki dirlik ve düzeni sağlamak, seçim zamanlarında seçmen kağıtlarını dağıtmak, evlilik ve askerlik gibi durumları kayıt altına almak, yoksul veya engelli vatandaşların yeşil kart çıkartmasına yardımcı olmaktır.