Marjinal Ne Demek ve Marjinal Artık Nedir?

Bu yazımızda "Marjinal ne demek" konusunu en anlaşılır bir şekilde açıkladık. Marjinal kavramı siyasetten, İktisat bilimine kadar bir çok sahada kullanılan bir kelime olmanın yanında günlük konuşma dilinde de kullanılan bir sözcüktür. Özellikle günlük konuşma dilinde bu sözcüğü doğru anlamı ile kullanmak için muhakkak bu yazımızı okumanız gereklidir.  

Marjinal Artık Nedir?

Marjinal artık nedir sorusunu bu makalemize özellikle koydum. İktisat bilimde sürekli aranan marjinal artık kavramı günlük konuşma dilinde kullanılan sözcükten tamamen farklıdır. 

İktisat Biliminde kullulan Marjinal Artık sözcüğü : Tüketici ve üretici artığının toplamına verilen isimdir. Özellikle açık öğretim sınavlarında sürekli bu konu üzerine sorular gelmektedir. 

Bu kavramın siyasetten günlük konuşma diline kadar kullanımını öğrenmek için yazının devamını okumaya devam ediniz. 

Marjinal Ne Demek?

Marjinal ne demek sorusunu en doğru şekilde Türk Dil Kurumunun resmi sözlüğünde tanımladığı şekilde ifade etmemiz gereklidir. TDK'ya göre: 

1. Aykırı : Bir insanın bulunduğu ortamda diğerlerinden aykırı davranışlar sergilemesi gibi. 

2. (Matematikte) Son birim : Bu ifade sadece Matematik yada İktisat biliminde kullanılır. 

Pek tabii oldukça geniş bir anlam yelpazesine sahip olan bir kelimeyi bu kadar kısa bir tanımla geçiştirmek tatmin edici olmayacaktır.

Marjinal Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Etimolojik açıdan incelendiğinde “marjinal”, dilimize Fransızca “marginal” kelimesinden geçmiştir. Marginal ise kenar/sınır anlamlarına gelen Latince kökenli margin sözcüğüne “-alis” ekinin getirilmesi ile oluşturulmuştur. Kelime temel olarak “kenardaki, sınırdaki” demektir. Marjinalliğin karşıtı merkeziliktir.

Gerçek anlamı ile marjinal, sınırda olmayı ifade etmek için kullanılır. Örneğin başka bir ülke ile sınır niteliği taşıyan bir kasaba marjinaldir. Ancak kelime bu anlamıyla pek de yaygın bir kullanıma sahip değildir.

Marjinal mecazi olarak farklı anlamlar taşıyabilir:

Sosyolojik bir terim olarak marjinallik, yaygın yanılgının aksine anormallik ile aynı anlama gelmez. Toplumun genel normlarına uygun olmayan bir durum anormalite olarak adlandırılır; marjinalite ise alışkanlıklar, giyim tarzı ya da görüş açısından uç noktada bulunma halidir. Marjinal unsurlar toplumun bir parçası olmakla birlikte belirli yönlerden ortalamadan uzak bir duruşa sahiptir.

Siyaset alanında, mevcut düzene karşı birtakım faaliyetler gösteren grupların “marjinal” olarak nitelendirildiğine şahit oluruz. Burada marjinal kelimesi ile bahsi geçen grubun kurallara uymayan, “aykırı” eylemlerde bulunduğu kast edilmektedir.

Marjinalin bir diğer anlamı da “değeri düşük” ve “verimsiz”dir.

Örneğin marjinal tarım arazilerinin tarımsal üretim potansiyelleri oldukça düşüktür. Üretime bariz bir faydası olmayan çalışan grubu ise marjinal işgücü olarak adlandırılır.

Marjinal Gruplar, Siyasi İdeolojiler Ne Demektir?

Aslında bu kavramın günlük yaşamın dışında en çok kullanıldığı alan siyasi ideolojileri tanımlamak içindir. Sağ yada sol ideolojilerden bazı gruplara marjinal örgütler kavramı yakıştırılır. Haberlerde sık sık işittiğimiz bu tanımın sebebi bu tür grupların Devletin normal düzenine aykırı davranan gruplar için kullanılmaktadır. 

Bu tür örgüt yada siyasi düşünceler toplumun normal düzenine aykırı düşünceleri savunur. Ayrıca devletin bir çok temel dinamiğine de aykırı hareket eder. Bu tip örgütler hem sağ hemde sol cenahta olsa da genellikle sol örgütler için kullanılmaktadır. 

Bazı Sol Örgütlere Marjinal Denmesinin Sebebi Nedir?

Öncelikle bu ifade sadece bazı sol örgütler için değil, bazı sağ cenahı temsil eden örgütler içinde kullanılmaktadır. Ancak genellikle bu kavram sol düşünceden beslenen örgütlere yakıştırılan bir kavram olmuştur.

Bu tip örgütler düşüncelerinin temellerini kominizm ve sosyalizm gibi bazı düşüncelerden almıştır. Bu düşüncelerin temelinde İnançsızlık olduğu gibi, düzene karşı çıkmada vardır.

Marjinal insan kime denir?

Bazı insanlar çevreleri tarafından marjinal olarak görülür ya da kendilerini marjinal olarak tanımlarlar. Peki bu kavram yada bu tanım tam olarak ne demektir: 

Hangi insanların marjinal olarak tanımlanacağı genel geçer bir olguya dayanmaz; yere ve zamana göre değişkenlik gösterir.

Örneğin eskiden erkeklerin küpe takması oldukça “marjinal” bir hareket iken günümüzde sıradan hale gelmiştir. Buna karşın geleneksel kültürün hakim olduğu bölgelerde hala küpe takan erkeklerin marjinal olduğu görüşü yaygındır.

ABD’li sosyolog Robert Park’a göre marjinal insan, birbiriyle bağlantılı olmayan iki farklı kültürün etkisinde kalmış kişidir. Park’ın yerleştiği bölgeye uyum sağlayamayan göçmenleri kastederek yaptığı bu tanım, günümüzde popülerleşen “marjinal” anlayışına rahatlıkla uyarlanabilir. Bu bağlamda marjinal insan, içinde yaşadığı toplumun baskın kültürünü alışılagelmedik başka bir kültürle harmanlayan kişidir.

Marjinal insan yaygın kültüre taban tabana zıt bir duruş sergilemez ancak fikirleri, duruşu ya da dış görünüşü ile toplumun genelinden ayrılan bir portre çizer.

Çok sayıda piercing ve dövme, farklı renklere boyatılan saçlar, değişik tarzlarda giyinmek marjinal bir dış görünüşü oluşturur.

Ayrıca diğerlerinin ilgilenmediği konularla ilgilenmek ise marjinal bir kişiliği beraberinde getirir.

Cinsiyeti ile özdeşleşmiş şeyleri yapmayan kişiler marjinal erkek ve marjinal kadın olarak tanımlanır. Örneğin futbol yerine edebiyatla ilgilenmeyi tercih eden erkekler marjinal bir zevke sahiptir.

Alışveriş sevmemek ve saçları kazıtılmış halde kullanmak ise bir kadının marjinal olduğunu gösteren detaylar arasındadır.

Marjinal İnsanın Özellikleri Nelerdir?

Marjinal ne demek sözcüğünün en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de marjinal insan tanımı için geçerlidir. Bu kavramla nitelendirilen insanlara bakıldığında, birbirlerinden oldukça farklı hayat tarzlarına sahip olmalarına rağmen bazı ortak noktalara sahip olduğunu görürüz.

Marjinal insan ne demek?

  • Başkalarını taklit etmez.
  • Ana akımı takip etmek yerine sevdiği şeylerin peşinden gider.
  • Özgün ve alışılmışın dışında bir tarzı vardır.
  • Toplumun genelinden farklı ilgi alanlarına sahiptir.
  • Zengin bakış açısı ile olay ve durumlara ilginç yorumlar getirir.
  • Girdiği ortamlarda dikkati üzerine çeker.

Vurgulanması gereken en önemli nokta ise marjinalliğin çaba ile değil doğal bir süreç sonucunda edinilen bir özellik olduğudur. Okuduğu kitaplardan tanıdığı insanlara dek pek çok unsurdan etkilenen kişi, hayata kendi özgün çerçevesinden bakmaya başlar. İlgi çekmek için marjinal insanları taklit etmek, kişinin “özenti” olarak yaftalanmasına sebep olur ve hoş karşılanmaz.

Marjinal Tarz ve Giyim Nasıl Olur?

Moda dünyasının onayını almak için marjinal giyinmek şart haline geldi, peki marjinal giyim tarzı nedir ve nasıl olur?

Marjinal giyim tarzı denilince akla piercingler, deri kıyafetler, renkli saçlar gelse de marjinal giyim tarzının nasıl olacağı ile ilgili belirli sınırlar yok.

İşin temelinde yaygın giyim kodlarından daha farklı bir moda anlayışına sahip olmak yatıyor. Herkesten farklı parçalar kullanmak ya da sıradan parçaları bile sıradışı bir şekilde yorumlayabilmek, marjinal giyimin en önemli şartıdır.

Lady Gaga, başta etten yapılma kostümü olmak üzere birbirinden ilginç kıyafetleri ile “Marjinal giyim tarzı nasıl olur?” sorusunun en güzel cevabı desek yeridir. Tabii Lady Gaga oldukça uç bir örnek ve giydikleri genellikle günlük yaşamda tercih edilmeyecek cinsten… Günlük hayatta marjinal bir tarza sahip olmak için sınırları bu kadar zorlamak gerekmiyor.

Marjinal tarz, farklı bir kültürü yansıtacak şekilde giyinerek oluşturulabilir. Örneğin Japonya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerindeki gençler arasında peruklar, asimetrik elbiseler, yüksek tabanlı ayakkabılar oldukça popülerdir. Ülkemizde ise bu şekilde giyinen insanlar oldukça nadirdir.

Tek başına sıradan olan parçaları bir arada kullanmak da marjinal tarza örnek olarak verilebilir. Bir gece elbisesini spor ayakkabı ile tamamlamak ya da eşofmanı gösterişli takılar ile kullanmak gibi…

Özetle bu makalemizde marjinal ne demek konusunda sizlere aydınlatıcı bilgi sunmak istedik. Kavramımızı anlatırken etraflıca konuyu inceledik.