Maalesef Nasıl Yazılır? Malesef Mi, Maalesef Mi? Tdk'ya Göre

Dilimize yabancı dillerden geçen pek çok kelimede olduğu gibi “maalesef” sözcüğünde de yazım yanlışları yapılmaktadır. Sözcüğün iki A ile mi yoksa tek A ile mi yazılacağı ne yazık ki sık sık karıştırılmaktadır. Doğru yazılışın ne olduğuna beraber bakalım.

“Maalesef” Sözcüğünün Doğru Yazılışı Nasıldır?

TDK’ya göre maalesef sözcüğünün yazılışında iki tane A harfi kullanılır. Bir tane A harfinin kullanılması doğru değildir. Kelimenin doğru yazılışı “MAALESEF” olmalıdır.

  • Bazı kişiler iki A harfi yazmak yerine bir tane A harfini şapkalı olarak yazar. Ancak bu kullanım doğru değildir. A harfinin üstüne şapka koymak kelimenin yanlış yazılmasına neden olur. Maalesef kelimesinin “maa” kısmı Arapçada birliktelik anlamı taşır. Aynı durum “saat” sözcüğü için de geçerlidir. Saat yerine “sât” yazılması, sözcüğün anlamının tamamen değişmesine yol açar.
  • Maalesef kelimesi yazılırken yapılan bir diğer hata da iki A harfinden birini yazmayıp yerine “Ğ” harfi kullanmaktadır. “Mağlesef” yazımı doğru olmadığı gibi okunuşta da hata yapılmasına yol açar.

Maalesef Kelimesinin Okunuşu Nasıldır?

Maalesef sözcüğü okunurken yazılışta yapılan hatalar tekrarlanmamalıdır. A harfini uzatarak okumak doğru olanıdır. “Mağlesef” ya da “malesef” şeklinde okumak yanlıştır.

Maalesef Sözcüğü Ne Anlama Gelir?

Maalesef kelimesi; “ne yazık ki”, “üzülerek söylüyorum” ya da “maatteessüf” anlamlarına gelmektedir.

Örnek kullanım: “Maalesef size gelemeyeceğim.”

Cümlede zarf (belirteç) olarak kullanılan kelimenin kökeni Arapçadır. “Ma’al-asaf” şeklinde parçalara ayrılır ve “esef ile” olarak Türkçeye çevrilir.

Bu Sözcüğün Kökeni Nedir?

Arapça'dan dilimize geçen bir kelimedir. 

Maalesef İngilizcede Ne Demek, Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin İngilizcedeki karşılığı “unfortunately” ya da “sorry” sözcükleridir. Cümleye göre bu iki sözcükten biri kullanılabilir. Unfortunately “ne yazık ki” anlamını daha çok karşılamaktadır. “Sorry” ise “özür dilerim, üzgünüm” gibi anlamlara gelmektedir. Her iki sözcük de cümlenin yapısına göre kullanılabilir.

Konuşma dilinde “maalesef” yerine “worse luck”, “more’s the pity” ya da “to our regret” kullanımları da yapılabilir.

  • Maalesef öyle: “unfortunately so”
  • Maalesef öyle değil: “unfortunately not”
  • Maalesef aynı fikirde değilim: “I beg to differ”
  • Maalesef sana katılmıyorum: “I beg to disagree”

Sonuç olarak çift A harfi ile yazılması doğru olan “maalesef” kelimesi, sık sık yanlış yazılmaktadır. Kelimenin doğru kullanımı için bakılacak en doğru kaynak TDK’nın Büyük Türkçe Sözlüğü’dür. Burada kelimenin kökeninden doğru yazımına, örnek kullanımlardan eş anlamlı sözcüklere kadar pek çok bilgiyi bulabilirsiniz.