Pil Endüstrisinde Lityuma Alternatif: Sodyum İyon Piller

Lityum iyon piller 1991 yılında ilk kez Sony tarafından bir elektronik cihazda kullanılmıştır ve 30 yıla yakın bir süredir tüm telefonlarda, bilgisayarlarda ve diğer şarj edilebilir elektronik aletlerde kullanılmaktadır. Lityum iyon pillerin gerçekten de birçok avantajı bulunmaktadır.

Çıktığı zaman, şarjı tamamen bitmeden şarj edilebilme özelliğini teknoloji dünyasına kazandırmıştır. Aynı şekilde şarjın tamamen dolması beklenmeden şarjdan çıkarılabilir, eskiden kullanılanlara göre daha fazla kapasiteye sahiptir, daha hafiftir ve 5 yıl gibi uzun bir ömre sahiptir.

Bu gibi avantajları yıllardır lityum iyon pillerin tercih edilmesini sağlamıştır. Fakat lityum iyon piller, batarya konusunda aranan kusursuz özelliklere sahip değildir ve bazı sorunları vardır.

Lityum İyon Pillerin Sorunları

 • Lityum iyon pillerin en büyük sorunu yenilenebilir olmaması ve Dünya’da bolca bulunmamasıdır.
 • Lityum, Dünya’da nadir bulunan bir elementtir ve yenilenemez.
 • Günümüzde, dünyanın lityum ihtiyacının yarısından fazlasını Şili ülkesi karşılamaktadır.
 • Şili de dahil olmakla birlikte Güney Amerika ülkeleri neredeyse bütün lityumun ihracatını yapar.
 • Bunun sebebi lityumun en fazla Güney Amerika dağlarında bulunmasıdır.
 • Bilim insanlarının araştırma sonuçlarına göre lityum, 50 yıl içerisinde Dünya’da kalmayacaktır.
 • Eğer önümüzdeki dönemde, beklenildiği gibi lityum kullanımı daha da artarsa bu 50 yıl çok daha kısalacaktır.
 • Bu sebeple lityum iyon piller uzun süre boyunca yatırım yapılacak bir endüstri değildir.
 • Aynı zamanda, lityum iyon piller maliyeti yüksek ürünlerdir.
 • Bu iki sebepten ötürü bilim insanları bir süredir lityum yerine pillerde kullanılabilecek bir element arayışındadır. Son çalışmalar gösteriyor ki bu element, sodyum olabilir.

Ucuz Bir Alternatif: Sodyum İyon Piller

 • Sodyum elementi, lityumun tersine Dünya’da bolca bulunmaktadır.
 • Halihazırda birçok endüstride kullanılmaktadır ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bitmesinin ihtimali yoktur.
 • Çok bol bulunduğu için maddi olarak çok ucuz bir elementtir.
 • Bilim insanları bir süredir sodyumu lityumun yerine pillerde tercih etmeyi düşünüyorlardı.
 • Fakat bazı sorunlar vardı. Sodyum, patlama özelliği olan bir elementtir ve pillerde kullanıldığında patlama riski fazla oluyordu.
 • Fakat 2018’in ikinci yarısında yapılan yeni bir araştırma sodyumu, patlamanın önüne geçen özel bir toza döndürmeyi başardı.
 • Bu işlenmiş sodyum tozu patlamamasının yanında, çok iyi şarj tutabilme özelliğine de sahiptir.
 • Böylelikle bilim insanları lityum iyon piller yerine, sodyum iyon pillerin kullanılmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını söylüyor. Tek yapılması gereken endüstriyi sodyuma yöneltecek yeni yatırımların yapılmasıdır.

Sodyum İyon Pillerin Avantajları

Sodyum iyon piller, maliyeti lityum iyon pillere göre çok daha düşük olan bir pil alternatifidir. Düşük maliyetine rağmen aynı şarj kapasitesini ve aynı uzun ömür süresini koruyabilir. Aynı zamanda rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerjilerin depolanmasında sodyum çok daha başarılı bir elementtir. Yenilenebilir enerji konusunda lityum iyon pillere göre çok daha fazla depolama kapasitesine sahiptir. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjilerin yeri her endüstride gitgide artacağı için, sodyum iyon pilleri tercih etmek onu daha da avantajlı kılar.