Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Kazanılır? Nasıl Alınır? İŞ KANUNU!

Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Kazanılır? Nasıl Alınır?

Sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışmakta iken işten çıkarılanlar yada herhangi bir sebeple işten ayrılanlar için ADIM ADIM kıdem tazminatı rehberi hazırladık. Herhangi bir sebeple işten ayrılan yada ayrılmayı düşünenlerin bu yazımızı dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ederiz. Kıdem tazminatı hakkı kazanmaya ilişkin hazırladığımız bu makalemiz 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamın da hazırlanmıştır. 2020 GÜNCEL!

KISA KISA BAŞLIKLAR: 

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Herhangi bir iş yerinde çalışırken işten çıkarılan yada işten ayrılan çalışanlara çalıştıkları her 1 (bir) yıl için işveren tarafından ödenen ücrete kıdem tazminatı denir.  İşten çıkarılma yada işten ayrılmanız halinde ilk olarak alt başlıkta sıraladığımız kıdem tazminatı şartlarını taşımanız gereklidir.  

Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

2020 yılı kıdem tazminatının ne kadar olduğu hususunda bilmeniz gereken en önemli detay kıdem tazminatının tavan tavan ücretidir. Tavan ücretine takılmayan her çalışan için ödenen tazminat tutarı son aldığı brüt maaşından hesap edilir.

 • Tazminat miktarı bulunurken maaşı çok üst seviyede olan kişilerin tavan ücret üzerinden işlem yapması gereklidir.

Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti 2020

 • 2020 Ocak - Haziran ayları için kıdem tazminatı bedeli : 6.730,15 TL
Not: Kıdem Tazminatının Tavan Ücreti Her yıl Ocak ve Haziran ayında güncellenmektedir. Genellikle asgari ücrete yapılan zam oranında tavan ücretine zam yapılmaktadır.

2020 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Süresinin Bulunması : Kıdem tazminatı aktif çalışılan bir yıl için ödenir. İşe başladığı tarihten itibaren devam eden her bir yıl için ödeme yapılır.

 • Örneğin: 1 Şubat 2002 yılında bir kişinin işe başladığını düşünelim. Bu kişi 1 Mayıs 2018 tarihinde işten çıkarılmış olsun. Bu çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı süresi 16 yıl 3 aydır.

Bu çalışanın her bir yılı için 30 günlük bürüt ücreti ödenir. Bürüt ücret son aldığı maaşı üzerinden bulunur. Arada ki 3 aylık süre içinde oranlama yapılır.

Ödenecek Tutarın Belirlenmesi: Yukarıda bir çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenecek süreyi ifade ettik. Süreye bağlı olarak da ödenecek ücretin çalışanın brüt ücreti olduğunu belirttik. Ancak bu brüt ücret çalışanının son almış olduğu ücretin brüt ücretidir.

 • Örneğin 2002 yılında işe giren bir çalışanın brüt ücreti 500 TL olsun. 2018 Mayıs ayında ise 4500 TL olsun. Bu kişiye ödenecek tutar hesaplanırken yıl başına 4500 TL üzerinden işlem yapılır.

Yukarıda ki örnek üzerinden gidecek olursak: 4.500,00 TL * 16 = 72.000,00 TL ve 3 aylık kısım için ise 1125 TL olarak toplamda 73.125,00 TL

NOT: Yukarıda ifade ettiğimiz tavan ücretini hiçbir durumda aşamazsınız. Örneğin 10 bin TL maaş alan bir kişi 2018 yılı için (Haziran ayına kadar yıl başına 5.001,76 TL ücret alabilir.)

Maaş Dışında Yer Alan Diğer Ödemelerin Kıdem Tazminatına Etkisi

Bir çalışanın maaşının dışında ödenen yol yardımı, yemek, ikramiyeler, primler, sağlık sigortası benzeri diğer ödemelerde tazminat hesabına katılır.

Kıdem Tazminat Almanın Şartları Nelerdir?

Bir çalışanın işinden ayrılması durumunda kıdem tazminatı almasının bazı şartları söz konusudur.

 • Kıdem tazminatı için aranan en temel şart çalışanın işten çıkarılmasıdır. İşçinin kendisinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminat hakkı sadece belirli durumlarda geçerlidir. Temel olarak işveren çalışanını hiçbir sebep beyan etmeksizin işten çıkarırsa tazminat hakkı doğar.
 • Çalışanın işten çıkarılırken ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmaması gerekir.
 • Bu konuda işveren çalışanı işten çıkarırken SGK kayıtlarına hırsızlık, ahlak dışı neden gibi neden girmesi halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.
 • Temel olarak : Çalışanın işten çıkarılırken, ahlak kurallarına uymaması, işyerinde huzursuzluk çıkarması, hırsızlık ve zimmet gibi suçları irtikap etmesi gibi durumlarda tazminat hakkı olmaz.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Askerlik Dolayısı İle İşten Ayrılanın Kıdem Tazminatı

Çalışanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alacağı hallerden bir tanesi askerlik nedeniyle işten ayrılmasıdır. Askere gitmeniz durumunda hak ettiğiniz kıdem tazminatını işveren ödemekle yükümlüdür.

Çalışan Kadınların Evlenmesinden Dolayı İşten Ayrılması

Çalışan bir kadının evlenmesi durumunda evlilik akdinin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminat hakkı vardır. 

 • Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda tazminat alınabilmesi için:
 • Nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu haktan yararlanma hakkınız vardır. 
 • Talebinizi dilekçe ile işverene bildirmeniz gereklidir.(Bu talebinizin resmi kayıtlara girmesine çok dikkat ediniz. Çünkü kanıtlanamayan bir talep durumunda işveren size bu tazminatı vermekten imtina edebilir.)
 • İstifa talebinizin nedeninin evlilik olduğu açıkça yazmak zorundadır.
 • Evlilik belgenizin dilekçenizin ekine koyulması gereklidir.
 • Örneği 1 Nisan 2018 tarihinde evlenen bir kadın çalışanın 31 Mart 2019 tarihine kadar işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. 2 Nisan 2019 tarihinde işten ayrılması halinde bu hakkını artık kullanamaz.

Prim Gün Sayısını Dolduranların Kıdem Tazminatı Alması

Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyen çalışanlar işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler. Bu durumda işverenin işçisinin bu hakkını yerine getirmesi zorunluluktur.

Emeklilik Yaşını Tamamlayanların Kıdem Tazminatı Alması

Prim gün sayısını henüz tamamlamamış olan kişiler emeklilik yaş şartını tamamlamış iseler işten ayrılma durumlarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Kıdem Tazminatı Hakkı Ne Olur?

Üzerinde en çok durulan konulardan birisi de çalışanın kendi isteğiyle işten ayrıldığı zaman neler olacağıdır. İşten kendi isteğinizle ayrılırsanız tarafınıza kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Tazminat Hakkı İçin Çalışma Süresi Ne Kadar Olmalı?

Bu haktan yararlanabilmeniz adına işyerinde 1 Yıl kadar çalışıyor olmanız gerekecek. Örneğin 1 Şubat 2018 tarihinde işe giren bir kişinin tazminat hakkının olması için 1 Şubat 2019 tarihine kadar çalışması gerekir. Burada ki 1 yıllık süre aktif yılın tamamlanmasıdır.

Kıdem Tazminatı İçin Zaman Aşım Süreci

Herhangi bir tazminat ödenmeksizin işten çıkarılma durumunuzda 10 yıl içinde tazminat için işvereninize başvurma hakkınız vardır.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus işten çıkış bildirgenizde işten çıkış sebebinizi kontrol etmenizdir. Çıkarılma sebebiniz asıl sebep dışında bir sebep ise bu konu için acil değişiklik talep edin. Gerekli durumlar için şahitlerle tutanak altına alın. Ve gerekirse yasal süreci başlatın. Ancak yasal sürece girişmeden evvel şahitler ve diğer kanıtlayıcı hükümlerde emin olmanız gereklidir. İş yargılama sürecine girildiğinde bir çok şahit sizi yarı yolda bırakabilir.

Vefat, Sakatlık Durumlarında Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Çalışanın vefat etmesi durumunda, ödeme işlemi varislerine yapılır. Sakatlık durumu olduğunda da tazminat hakkı devam eder.

Memurlar Kıdem Tazminatından Yararlanabiliyor Mu?

657 DMK’ya tabi Memurların kıdem tazminatı hakkı yoktur. Memurlar emekli olduklarında emekli ikramiyesi almaktadır. Bu ödenen para da bir nevi kıdem tazminatıdır. SGK lı olarak çalışanların aldıkları kıdem tazminatı ise memurlarda ki emekli ikramiyesine benzemektedir.

İşyeri İflas Ederse Kıdem Tazminatı Ne Olur?

İşyeri kapansa, iflas etse bile işveren kıdem tazminatını ödemek zorunda kalır. Ancak icra iflas konusunda işyerinin aciz belgesi alma durumları vardır. Bu konu ayrıca bir uzmanlık alanıdır. Bu konuyu ayrıca araştırınız veya bir avukattan destek alınız. 

Hamilelikten Dolayı yada Doğum Yaptığım İçin İşten Ayrıldım, Tazminat Alır mıyım?

Hayır alamazsınız. Çünkü kendi isteğiniz ile ayrıldınız. 

Maaşım Artmadığı İçin İşten Ayrıldım, Kıdem Tazminatı Alır mıyım?

Yasal düzenlemede maaş artışı ile alakalı bir şart yoktur. Dolayısı ile bir işçi maaşı artmadığı için işten ayrıldığı zaman tazminat alamaz. Sadece iş protokolünde maaş zammına ilişkin bir hüküm olursa kıdem alabilir. 

SGK'lı Olarak Çalışan Bir İşçi Kaç Yıl Çalıştıktan Sonra İstifa Ederse Tazminat Hakkı Olur?

Kendi isteği ile istifa eden bir çalışanın tazminat hakkı olmaz. Tazminat için yukarıda bahsettiğimiz şartlar geçerlidir. Fazla yıl çalışmış olmak bu şartlardan biri değildir. 

Malulen Emekli Oldum Kıdem Tazminatı Alacak mıyım?

Bu konudan 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde bahsedilmiştir. Malulen emekliye ayrılan bir çalışan tazminat alarak ayrılır. 

Kıdem Tazminatım Taksitle Ödenebilir mi?

İş akdi sona erer ermez işveren peşin olarak ödemek zorundadır. Ancak işveren ile işçi arasında bir anlaşma varsa taksit olabilir. Burada işçilerin dikkat etmesi gereken bir kaç husus var:

 • İşten ayrıldığınız iş yerinizin iflas gibi bahanesi olmamalıdır. Bu şekilde bir risk varsa taksit yaptırmamayı tercih ediniz.
 • Muhakkak senet gibi bir şey imza ediniz.
 • Kefil yada teminat talep ediniz. 
 • Nihayetinde bu anlaşma aranızdaki iyi niyet durumuna bağlıdır. Mağdur olmayacak şekilde aranızdaki en makul anlaşmayı yapınız.  

İş Yerimiz Satıldı Tazminat Alacak mıyım?

Hayır. Alamazsınız. Çünkü işten çıkarılma durumunuz söz konusu değil. Devir durumunda sizler aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceksiniz. Ancak işten çıkarılma durumunda hem eski iş veren hem de yenisi aynı anda sorumludur. Eski iş veren sadece 2 yıl sorumludur. 

Bunun açıklaması şu: iş yeriniz devredildikten sonra 2 yıl geçmeden işten çıkarıldınız. Bu durumda hakkınızı her iki iş verenden de sorabilirsiniz. 2 yıl geçtikten sonra ise sadece yeni işvereniniz sorumludur.