Ketum Nedir? Ketum Olmak Ne Anlama Gelir? Ketumluk Eş Anlamlısı

Ketum Ne Demek? Dilimize Arapçadan geçen ketum kelimesi “ağzı sıkı” anlamında kullanılmaktadır. Sır saklayabilen, güvenilen kişi anlamlarında kullanılan ketum, ağzından kolaylıkla laf alınamayan kişileri anlatır. Bu tip kişiler genellikle erdemli ve saygın kişilerdir, ancak kimi zaman soğuk olarak da nitelendirilebilirler.

Kendilerine söylenen şeyleri paylaşmayan ve bu nedenle güvenilir olarak görülen ketum kadınlar ve erkekler, nerede nasıl konuşmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Her duyduklarını ve bildiklerini her ortamda söylemezler, kendilerini kontrol edebilirler.

Ketum Yapılı Ne Demek?

İnsanların bazıları yaşadıkları her şeyi gerek sosyal yaşamlarında gerekse ailelerinde paylaşmadan duramaz. Bazı insanlar ise hiçbir şekilde ne duygularını ne de düşüncelerini belli etmez. Ne kadar üzgün ya da sinirli olurlarsa olsunlar bunu saklayabilirler. İşte bu tip insanlara ketum yapılı denir.

Ketumluk Ne Demek?

Ketumluk; ketum bir şekilde davranmaktır. Sır saklayabilen insanlar ketumluk yapar diyebiliriz. Ancak toplum içinde ketumluk yapanlar soğuk yapılı ve sevimsiz olarak görülebilirler. Bunun nedeni az konuşmaları ve herkesle samimiyet kurmamaları olabilir.

Ketum kişilere kolay kolay ulaşılamaz ve ağızlarından laf alınamaz. İnsanına göre davrandıkları için onlarla çok rahat iletişim kurulamaz. Kendilerini çok iyi tanıdıkları ve kendileriyle son derece barışık oldukları için bu davranışları onları rahatsız etmez. Pek çok olay karşısında kararlı, sabırlı ve ısrarcı davranırlar. Hareketlerinde ölçülüdürler, otoriter bir yapıları vardır ve oldukça güven vericidirler.

Ketum Eş Anlamlısı

Ketum kelimesinin eş anlamlısı olarak “ağzı sıkı” sözcüğü kullanılabilir.

Ketum Kelimesinin Kökeni

Ketum kelimesinin kökeni Arapçadır. “Ktm” kökünden gelir ve sır tutan, az konuşan, sesini kısma anlamlarında kullanılan ketum kelimesi ilk kez 1680 yılında yazılmıştır. Yazılı kullanımdan önce sözlü olarak yaygın olarak kullanılmaktaydı.