“karekter” mi, “karakter” mi? TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

Karakter Yazılışı (TDK'ya Göre)

Karakter veya karekter sözcüğünde 4. harf olan "a" veya "e" harflerinin yazılışı sürekli yapılan hataların başında gelir. Doğrusu a harfi olup, karekter yazılışı yanlıştır. 

  • Doğru : Karakter 
  • Yanlış: Karekter

Örnek : İnsanın ruhsal gelişim sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de karakter analizidir. 

TDK'da Karakter Ne Demek?

Fransızca kökenli bir kelime olup, caractère kelimesinden dilimize geçmiştir. 

TDK'da ya göre 6 farklı anlamı vardır. En çok kullanılan anlamlarından başlamak üzere: 

  • 1- Bir insanın kendine has yapısı, bu kişiyi başka insanlardan farklı kılan davranış biçimleri, o kişiye has özelliklerdir. Bulmacalarda bu sözcüğün karşılığı : ıra, seciye, öz yapı'dır. (İsim)

Örneğin: Güçlü bir karakter. 

  • 2- Bir insan yada insan topluluğunun davranış biçimi, tutum ve duygusal özellikleridir. (İsim)

Örneğin: Bir şahsın veya bir grubun kavgacı olduğunu ifade ederken, kavgacı sözcüğü bu insan topluluğunun karakterini ifade eder. 

  • 3- Kelime manası itibariyle ayırt edici özellik demektir. (İsim)
  • 4- Daktilo yada bilgisayarda yazı yazarken harf türü. Basımda da bu geçerlidir. (İsim) Örneğin: Ariel yada Times New Roman gibi.  
  • 5- Edebi Manası : Bir edebi eserde duygu, düşünce ve tutkuları ekseninde bir şahsın ele alınması.  Örneğin: Sinekli Bakkal romanında bakkalcı gibi.  
  • 6- Felsefi manası : Şahsın kendisiyle uyum içinde, kendi kendine egemen olmasını, davranışlarının ve düşüncelerinin tutarlı olup, bu düşünce ve fikirlerinde sağlam kalabilmesini dair özelliklerdir. Örnek : Samimi bir Müslüman. Buradaki samimi sözcüğü örnek olabilir.