İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Yapılır? Kimler Başvuru Yapabilir ve Emeklilik Şartları Nelerdir?

Herhangi bir iş yerinde çalışmadan dışarıdan SGK primlerinizi yatırarak emekli olabilir, ayrıca diğer sigortalılar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Söz konusu uygulamaya dair en kapsamlı rehber çalışmamızı sizlere sunuyoruz. 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

İsteğe bağlı sigorta türünde herhangi bir iş yerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Kendiniz dışarıdan primlerinizi ödeyerek diğer sigortalılar gibi sigortalı haklarına sahip olabilir ve primlerinizi tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye'de ikamet eden herkes aşağıdaki şartları taşıması şartıyla başvurabilir. 
 • Ayrıca SGK anlaşmamız olmayan ülkelerde bulunan Türk Vatandaşlarıda başvurabilir. Örneğin: Meksika ile aramızda Sosyal Güvenlik anlaşması yok. Bu durumda Meksika'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları da bu haktan yararlanabilir.  
 • 18 yaşını tamamlamış olmanız gereklidir.
 • SGK'lı (5510 sayılı kanuna tabi) olarak herhangi bir iş yerinde çalışmayanlar başvurabilir. 
 • Ay içinde 30 günden az SGL'lı olarak çalışanlarda başvurabilir. Örneğin: bir iş yerinde çalışıp da 20 gün, 15 gün gibi 30 günden daha az primleri yatırılan kişilerde başvurabilir. 
 • Kendi SGK'sından dolayı emekli olanlar başvuru yapamaz. Ancak eşinden dolayı emekli maaşı alanlar başvurabilir. 

İsteğe bağlı sigortalı olmak için kaç yaşında olmam gerekir? 

18 yaşını tamamlamış olmanız gereklidir. Dikkat ediniz, 18 yaşına girmek değil, tamamlamış olmak gerekir. 

Zaten SGK'lı Olanlar Bu Hizmetten Yararlanabilir mi?

Tam zamanlı olarak çalışanlar yararlanamaz. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi primleri 30 günden daha az yatanlar yararlanabilir. 

İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Sigorta Kapsamındadır?

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin b fıkrasına tabi oldukları için 4b statüsünde değerlendirilir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Nereye Başvurmam Gerekir?

İkametgahınızın olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. 

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik İşlemleri Yönetmeliği'nin 94. maddesinde açıklanmıştır bu husus:  Prime esas kazancınızın yüzde 32'sidir. Örneğin bir kişi ben aylık 5 bin TL kazanıyorum diyorsa eğer bu kazancının yüzde 32'sini öder. Ülkemizde genellikle bu primi en asgari düzeyden ödemektedirler. 

Yüzde 32'lik dilimin yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olarak kesilirken,  yüzde 12'si ise  genel sağlık sigortası primi olarak kesilir.  

Bakmakla Yükümlü Olduğum Çocukları ve Ailem Pirim Miktarımı Artırır mı?

Hayır artırmaz. 

Primleri Ne Zaman Öderim?

Hangi aya ait primi ödemeniz gerekirse eğer o ayı takip eden ayın son gününü geçmemek üzere ödeme yapmanız gereklidir. Örneğin Mart ayına ait primi en geç Nisan ayının 30'una kadar ödemeniz gereklidir. 

Ödemeniz gereken ayı 12 ay içinde ödeme yapmanız gereklidir. Gecikme durumunda cezalı ödersiniz. 12 geçmesi halinde artık o ay primlerden sayılmaz. Çalışılmamış gün olarak hesap edilir. 

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Sosyal Güvenlik İşlemleri Yönetmeliğinin eklinde yer alan Ek - 8 formunu doldurmanız yeterlidir. Ancak bu formu ikametinizin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne bırakırken muhakkak evrak kaydı almayı unutmayınız.  

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURDUM, SİGORTAM NE ZAMAN BAŞLAR?

Talep formunuzun SGK'nın kayıtlarına girdiği takip eden günde başlar. örneğin siz ayın 15'inde talep formunuzu SGK İl Müdürlüğünün Evrak kaydından geçirdiniz. Bu durumda ayın 16'sın da sigortanız başlamış olacaktır. Ancak özellikle sağlık hizmeti anlamında sorun yaşamak istemiyorsanız süreci elden takip etmeyi talep edebilirsiniz. 

Türkiye’de Yaşama Şartı Detayları

01.10.2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerden Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaktadır. Türkiye haricinde sosyal güvenlik anlaşması yapılmamış ülkelerde çalışanlarından ise her hangi bir şekilde Türkiye’de ikamet etme şartı istenmemektedir.

Fakat Türkiye’de ikamet etmeyen ve isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişiler resmi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeleri durumunda o günden itibaren isteğe bağlı sigortalı kapsamına girebilecektir. Bu kapsamda olan kişilerden genel sağlık sigortası hariç yüzde 20 oranında da isteğe bağlı sigortalı olma primi alınacaktır.

Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir?

 • Ölümden dolayı başka birisi üzerinden aylık alıp kendi çalışması üzerinden her hangi bir kazanç sağlamayanlar,
 • İşsizlik maaşı alanlar, çeşitli sebeplerden dolayı iş sözleşmeleri askıda bulunanlar,
 • Kamu idaresinde çalışmasına rağmen her hangi bir sebepten dolayı iş sözleşmesi askıda olanlar,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen programlara katılan kursiyerler,
 • Mesleki eğitim gören, meslek liselerinde okuyan veya yüksek öğrenimde zorunlu stajı bulunan öğrenciler,
 • Tutukevlerinin ve ceza infaz kurumlarının atölye ve benzeri yerlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Erer?

 • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden gün ile birlikte,
 • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmaları ile birlikte,
 • Ölen sigortalının ölüm tarihi ile birlikte isteğe bağlılık sigortalılık sona erer.