İslam'ın 5 Şartı Kısaca

Dinimiz İslam'ın bir çok farzı vardır. Ancak bu farzlardan özellikle aşağıda sayılı 5 tanesi Hadis-i Şerifte geçmekte olduğu için İslam'ın 5 Şartı olarak kabul edilmiştir. Kaynak olarak: Buhârî, İmân 1, 2; Müslîm, İmân 19, 22; Tirmizi, İmân 3; Nesâî, İmân 13'de geçen Hadis-i Şerif aşağıdadır.

İslam’ın Şartları

İslam’ın 5 şartı vardır. Bunlar; şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Kelime-i Şehadet getirmek itikadi, diğer şartlar ise amelidir. 

İslam’ın Şartları ve Anlamları

Kelime-i Şehadet

Kelime-i Şehadet getirmek “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” sözünü söylemektir. Bu sözün anlamı şudur: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”

Kelime-i Şehadet getirmek İslam’ın ilk şartıdır ve Müslümanlığın olmazsa olmazıdır. Bu sözü kalpten ve inanarak söylemeyen kişi Müslüman sayılmaz. Başka dinlerden İslam dinine geçen kişilerin ilk yaptığı şey şehadet getirmektir.

Namaz kılmak

Şehadet getirip İslama girdikten sonra Dinimizin en temel emri Namaz kılmaktır. Namazın dinin direği olduğu hususunda Hz. Peygamberimizin bir çok Hadisi Şerifi vardır.

"Namaz dinin direğidir, kim onu terkederse dinini yıkmıştır." Kaynak :Acluni, Keşful Hafa, II/31

Müslüman olmanın bir nişanedir Namaz. Hz. Resul'ün göz nurudur. Bütün İslam alimlerinin en çok üzerinde durduğu konudur. Bir kişinin müslüman olduğunun da ilanıdır. Farz Namazının açıktan kılınması gereklidir. Günümüzde bazı yaklaşımlarda gösteriş olmaması gibi bir psikolojik yaklaşımla namazın gizliden kılınması anlayışı son derece yanlıştır. Namaz bir kişinin müslüman olduğunun da kanıtıdır.

Müslüman olduğumuzu söyleyip de namaz kılmıyorsak dinimizi en temelinden sarsıyoruz demektir.  

İslam dininde ergenlik çağına ulaşan herkese namaz kılmak farz olmuştur. Namaz bir gün içinde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakittir. 

Zekat vermek

İnancımızın namazdan sonra üzerinde en çok durduğu üçüncü husus Zekat konusu. İslamın ölçülerinde (96 gram altını olan bir kişi zengindir) zengin sayılan her Müslümanın yerine getirmesi gereklidir. 

İslam inancına göre maddi durumu yerinde olan herkes fakirlere ya da muhtaç kişilere zekat vermekle yükümlüdür. Zekatın verilmesi için herhangi bir zaman söz konusu değildir. Ramazan ayında ya da yılın herhangi bir döneminde sahip olunan mallar ölçüsünde zekat verilebilir.

Oruç tutmak

Ramazan ayında, sabah namazının başlangıcından akşam namazının başlangıcına kadar olan sürede, yani imsak ile iftar saatleri arasında yemek, içmek ve her türlü orucu bozan davranışlardan kaçınmak farzdır. Buluğ çağına giren ve Müslüman olan herkes oruç tutmak zorundadır. Orucu terkin günahı çok büyüktür. Bir nevi nefsi terbiye olarak da adlandırılabilen oruçla tüm kötülüklerden arınmak ve Allah’a daha çok yakınlaşmak amaçlanır.

Hacca gitmek

İslam’ın şartlarından biri olan Hac, her Müslümana farz kılınan bir ibadet değildir. Bunun sebebi Hac ibadetini ancak hali vakti yerinde kişilerin yapabileceğidir. Borcu olanlar, maddi durumu iyi olmayanlar Hacca gidemezler. Varlıklı Müslümanların ömürlerinde en az bir defa Hac ibadetini yerine getirmeleri gerekir.

Neden 5 Şart

Yukarıda sayılı 5 şartı (farzları) yerine getirmek dinin en temeli, asgari düzeyde bir Müslüman olmanın en temel şartıdır. 

Ancak İslam yada Müslümanlık sadece yukarıda sayılı farzlardan ibaret değildir. Sadece bu emirleri yerine getirip dinin diğer farzlarından kaçınmak yada haram veya yasak kıldığı hususları yapmak da inancımızı temelden sarsacak hususlardır. 

Örneğin: Zina etmemek yada haram yememek dinimizin en temel emirlerindendir. Ancak bu emirler (yasaklar) bu 5 temel şartta yazılı değildir. Dolayısı ile dinimizin emir ve tekliflerini sadece bu 5 şarttan ibaret görmek son derece yanlıştır.