İsim Değişikliği Nasıl Yapılır, İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

İsmimi ve soyismimi nasıl değiştiririm, şartları nelerdir?  İsim değişikliği davası hangi mahkemede açılır, dava açmak için ne yapmam gerekir? Kaç kez dava açabilirim ve hangi mahkemeye başvurmam gerekir? Dava masrafları ne kadar?

İSMİMİ VE SOYADIMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Evet, aşağıdaki başlıklarda sıraladığımız şartları taşımanız halinde Medeni Kanun'un 27. Maddesine göre değişiklik yapma hakkınız vardır. 

İSMİMİ VE SOYİSMİMİ NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

Vekalet vereceğiniz bir Avukat aracılığı ile dava açmanız gereklidir. Bu konuda yetkili mahkeme ikametinizin olduğu yerdeki Asliye Hukuk Makkemesidir.  

YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

 • Bu konuda yetkili mahkeme isim değişikliği talebinde bulunan kişinin ikametgâh yeri mahkemesidir.
 • İsim değişikliği davası çekişmesiz yargı davasıdır yani davada yalnızca davacı taraf bulunur davalı taraf yoktur. Çekişmesiz yargıya ilişkin davalar sulh hukuk mahkemesinden açılmasına rağmen isim değişikliğine ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde açılır.
 • Davanızı sulh hukuk mahkemesinde açmanız durumunda görevsizlik kararı verilecektir.

ŞARTLARI NELERDİR? 

 • Türk Medeni kanunu isim değişikliği için haklı sebeplerin var olması durumunda kişinin isim ve soyadını değiştireceği şeklinde genel bir tanım yapmakla yetinmiştir.
 • Açıkça hangi durumların isim değişikliği için haklı neden oluşturacağı düzenlenmemiştir.

YARGI VE İÇTİHAT KARARLARINA GÖRE HANGİ DURUMLARDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLİR?

İsim değişikliği ile ilgili mahkeme kararları ve içtihatlar incelendiğinde aşağıdaki durumların haklı neden olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür.

 • 1- Milli, ahlaki ve dini değerlere saygısızlık olarak nitelendirilebilecek isimlerde,
 • 2- Kişisel ve mesleki ilişkilerde yanlış anlamlar doğurabilecek isimlerde,
 • 3- İsim sahibini gülünç ve komik duruma düşüren, toplumca hoş karşılanmayacak isimlerde,
 • 4- Toplumca başka bir isimle tanınması durumlarında,
 • 5- Soyadı değişikliğinde soyadının taşındığı aile ile hiçbir bağın kalmaması, kötü muamele görmesi durumunda,
 • 6- Memur hatasından kaynaklı yazım hataları durumlarında haklı bir nedenin varlığı kabul edilmektedir.

2020 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI MASRAFLARI NE KADAR TUTAR?

 • İsim değişikliği davasının da istenen harç miktarı dinletilmek istenen tanık sayısına göre değişmektedir.
 • Yalnızca kimlikteki yazım hatası düzeltilecek yahut gülünç durumuna düşüren isim değiştirilecekse bu işlem için Nüfus Müdürlüğüne dilekçe başvurmanız gereklidir. 
 • Diğer gerekçelerle isim değiştirilmek istenmesi durumunda en az 2 adet tanık dinletilmesi gerekmektedir. Bu durumda da 1000 TL gibi bir rakamın çıkacağını söyleyebiliriz. 
 • Ancak bu durumu yine de avukatınıza sormanızı öneririm. 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR? 

 • Çekişmesiz yargıya ilişkin bir dava olduğu için genellikle 1 duruşmada dava sonuçlandırılmaktadır.
 • Her durumda maksimum 3 4 ayda sonuçlanır diyebiliriz.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINI NASIL AÇACAKSINIZ? 

 • Davayı bir avukat aracılığıyla açmanız durumunda kişisel haklara ilişkin bir dava olması sebebiyle özel olarak vekâletname de isim ve soyadı değişikliğine ilişkin davaları açmaya yetkilidir şeklinde ibarenin olması gerekmektedir.
 • İsim değişikliği davası dilekçesini nöbetçi asliye hukuk mahkemesi hâkimliğine gönderilmek üzere yazmanız gerekmektedir.
 • Dava dilekçenizi adliyelerde bulunan hukuk mahkemesi ön bürolarda tarattıktan sonra vezneye mahkeme harcını yatırmanız gerekmektedir.
 • Vezneden alacağınız mahkeme harcınızı ödediğinize dair dekontla birlikte tekrar ön büroya dosyanızı götürmeniz davayı açmanız için yeterli olacak adımlardır.
 • Mahkeme harçları tahsil edildikten sonra dava dosyasına bir esas numarası verilir. Bu esas numarası ile hem adliyede asliye hukuk kaleminden hem de e devlet üzerinden dosyanızı takip edebilirsiniz.
 • Bu işlemlerden sonra davanızın görüleceği mahkeme, duruşma gün ve saati belirlenerek size tebligat yapılacaktır. Duruşma gün ve saatinde mazeretsiz olarak belirtilen duruşmaya katılmamanız durumunda davanız düşürülür ve görülmeye devam edilmez.
 • 1 ay içerisinde vereceğiniz yeni bir dilekçe ile harç ödemeden davanın yeniden devam etmesini sağlayabilirisiniz. 3 ay içerisinde ise tekrar harç ödemeniz durumunda dava görülmeye devam eder.

SOYADI  DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA KİMLERİN SOYADI DEĞİŞİR?

 • Evladın soyadını değiştirmesi durumunda anne, baba ve kardeşlerin soyadı değişmeyecektir.
 • Soyadını değiştiren erkek evli ise eşinin ve çocuklarının soyadı da değişikliğe uğrar.
 • Evli kadınlar boşanmadıkları yahut ölüm sebebiyle evlilikleri son bulmadığı sürece soyadı değişikliği için dava açamazlar.
 • Mahkeme kararı ile ayrılık kararı verilmiş olsa dahi evlilik hukuken devam ettiği için bu dava ayrılık döneminde dahi açılamaz.
 • Soyadı değişikliği davalarında Cumhuriyet savcısı, nüfus memuru bulunmak zorundadır.
 • Değişiklik yapılması halinde hâkim nüfus müdürlüğüne değişikliği bildirir ve yerel gazetede durumunu ilan ettirir.
 • İsim ve soyadı değişikliğine ilişkin dava yalnızca 1 kez açılabildiği için değişiklik yaptıran kişi eski isim ve soyadını kullanmak için tekrar dava açamaz.

MAHKEMEYE GİTMEDEN İSMİMİ YADA SOYADIMI NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

İsminizde bazı küçük harf hatası olması yada isminin komik yada gülünç olması durumda mahkemeye gitmeden dilekçe vererek de değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlem için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir.