Kısaca İmanın 6 Şartı

İslam dinine göre bir insanın Müslüman olabilmesi için imanın 6 şartını kabul etmesi gerekir. Kurtuluşa erebilmek ve dinle bütün bir hayat sürdürebilmek için bu şartlara uyulmalıdır.

İmanın Şartları Nelerdir?

İmanın şartları 6 tanedir. Bunlar;

  • Allah’a inanmak
  • Meleklere inanmak
  • Kitaplara inanmak
  • Peygamberlere inanmak
  • Ahirete inanmak
  • Kadere inanmak

İmanın Şartları ve Anlamları

Allah’a iman

Allah’ın var olduğuna ve tek olduğuna inanmaktır. Tevhid’e göre Allah, tek kanun koyucudur. Hüküm koyma yetkisi yalnızca Allah’ındır. Mülkün tek sahibi Allah’tır. Tapılmayı hak eden gerçek ilah sadece Allah’tır. Hem Kur’an’da hem de hadislerde geçen Esma’ul Hüsna Allah’ın sıfatlarıdır.

Meleklere iman

Meleklerin, Allah’ın yalnızca kendisine ibadet etmesi ve emirlerini yerine getirmesi için yarattığı üstün kullar olduğuna inanmaktır. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere 4 melek olduğuna kalpten inanmaktır.

Kitaplara iman

4 büyük kitaba inanmaktır. Buna göre Hz. Musa’ya Tevrat’ın, Hz. Davud’a Zebur’un, Hz. İsa’ya İncil’in ve Hz. Muhammed’e Kur’an’ın gönderildiğine inam etmektir. İslam inancında Kur’an-ı Kerim hariç diğer tüm kutsal kitapların bozulacağı, yalnızca Kur’an’ın tahrif edilmeden kalacağına inanılır.

Peygamberlere iman

Allah’ın gönderdiği peygamberlere iman etmektir. İlk peygamberin Hz. Adem, son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu kabul etmektir. İnsanlara Allah’ın buyruklarını iletmekle görevli peygamberlerin çoğu Kur’an’da geçmektedir. Buna göre; Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zulkifl, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed peygamberlerin isimleri Kur’an-ı Kerim’de yazmaktadır.

Ahirete iman

Ahiret gününe inanmaktır. Ahiret günü, insanlar kabirlerinden canlı olarak çıkarlar ve bir arada toplanırlar. Burada dünyada iken yaptıkları iyi ve kötü şeylere göre Cennet’e ya da Cehennem’e giderler. Öldükten sonra dirilmeye ve ödül/ceza sistemine inanmak, Ahirete imandır.

Kadere iman

Olmuş ve olacak olan tüm şeylerin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Allah’ın her şeyi bildiğine, geçmişi ve geleceği yönettiğine, tüm evrenin onun bilgisinde ve huzurunda var olan Levh-i Mahfuz’da yazıldığına iman etmektir. Allah’ın iradesi dışında gerçekleşen ve yaratılan hiçbir şey olmadığına inanmaktır.

İmanın Şartları İle İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de imanın şartları ile ilgili geçen ayetler şunlardır;

  • “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve hesap gününü reddederse, büyük bir sapıklığa düşer.” (Nisa Suresi, 136. Ayet)
  • “Peygamber, Rabbinden kendisine gelene iman etti, ona inanan müminler de iman ettiler. Her bir mümin, Allah’a, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle söylediler: Onun gönderdiği peygamberlerden hiçbirini bir diğerinden ayrı tutmayız.” (Bakara Suresi, 285. Ayet)
  • “İyilik, yüzlerinizi sadece doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik, Allah’a, hesap gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman etmektir.” (Bakara Suresi, 177. Ayet)

Sonuç olarak imanın şartları, her Müslümanın inanmakla ve bilmekle yükümlü olduğu şartlardır. Tüm şartları öğrenmek ve bunlara kalpten inanmak gereklidir.