İnovasyon Nedir? İnovasyon Türleri ve Örnekleri Nedir? Nasıl Yazılır?

İnovasyon Nedir?

İnovasyon sürekli iyileşme, sürekli yenilenme ve daha iyiye ulaşma anlamlarına gelen bir işletme kavramıdır. Ancak bu sözcüğü yalıtarak işletme bilimine ait bir kavram olarak kullanmak eksik bir tanım olacaktır. Sosyal bilimlere ait her sahada bu kavramın ifade ettiği derin manayı kullanabiliriz. 

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kavramının akademik olarak en klasik tanımı, Oxford University Press isimli yayınevi tarafından yayınlanan Ekonomik Gelisme Teorisi isimli kitapta Prof. Joseph Schumpeter tarafından yapılmıştır (Schumpeter, 1934:66) . Prof. Joseph Schumpeter'e göre: 

 • Piyasada henüz hiç var olmayan bir ürünün piyasaya sürülmesidir.
 • Piyasada zaten var olan  bir ürünün yenilenerek piyasaya sürülmesidir. 20. yüzyıl kapitalist ekonomik sisteminde ekonomik döngüyü sağlamak ve müşterileri elde tutmak için çok sık kullanılan bir yöntemdi. Ancak bu tekniğin artık rekabet koşullarında işe yaramadığını ifade etmek isteriz.  
 • Bilimsel keşif yoluyla yeni bir üretim metodunun keşfedilmesidir. 19. ve 20. yüzyılda bu kural işletme yada devletlerin güçlü olabilmesinin en önemli unsuruydu. 
 • Ülkenin mevcut piyasasında hiç var olmamış bir piyasanın var edilmesidir. Örneğin Çin'de üretilen ve tüketilen bir ürünün herhangi bir firma tarafından Türkiye'ye getirilmesidir. 
 • Daha önce hiç kullanılmamış hammadde yada yarı mamul maddenin piyasaya sürülmesidir.  

20. yüzyılda bu kavram hem işletmeler hemde devletler için çok önemli yönetim süreciydi. Devletler nezdinde özellikle silah sektöründe - askeri alanda yürütülen yenileşme ve gelişme süreçlerinin tamamı diğer devletlerle rekabet etmek için inovasyon sürecini teşkil etmekteydi. İşletmeler açısından da 20 yüzyılın ekonomik koşullarında kapitalist ve liberal ekonomik düzende inovasyon süreci klasik bir şekilde işletmelerin büyümesini yada yok olup gitmesini sağladı(bu süreci doğru yürütemedikleri için).

Görüldüğü üzere  bir önceki yüzyılda  yönetim süreçlerinde çok önemli bir yönetim tarzı olan bu kavrama bakış açısı artık 21. yüzyıl koşullarına cevap vermekten çok uzaktır. Bu amaçla özellikle yönetim bilimleri alanında öncüllerden olan Harvard Üniversitesinin hocalarının bu sürece yeni bakış açısını aşağıda sizler için derledik.   

21. Yüzyıl Koşullarında İnovasyon Nedir?

İnovasyon kavramı kelime manası olarak yenilik ya da yenilenme anlamlarına gelmiş olsa da gerçekte bu kavram çok derin manalar taşımaktadır. Bu bağlamda bu kavramın aşağıda sıraladığımız özelliklerinin hepsini aynı anda taşıdığını söylemek en doğru tespit olacaktır.

 • Değişim yaratmak,
 • Görülmeyenleri görerek yenilik yapmak : görünmez alanı keşfetmek
 • Yenilik sürecini rakiplerden bir adım önde yürütmek: Bu amaçla herkesten farklı okumak, farklı düşünmek, farklı davranmak
 • Duruma göre İcat etmektir,
 • Farklı ve yeni fikirler üretmektir,
 • Mevcut durumdan daha iyiye ulaşmak için yenilik hareketidir. 

İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

 • Bu konuda vereceğimiz ilk örnek modeli teknoloji dünyasından olacaktır:

Cep telefonların hayatımızdaki yerini almasından sonra Nokia'nın renkli telefon modelleri yada en küçük telefon modelleri dönemin en inovatif davranışlarıydı. Ayrıca pil ömrünün daha uzun olması gibi diğer adımları da sayabiliriz. Ancak 2010 yılından sonra Android sürümüne sahip akıllı telefonlar dönemin en inovasyon düşüncesine sahip ürünleri olmuştu. 

 • Bugün tekstil sektüründe faaliyet yürüten bir firma ütü gerektirmeyen bir kumaş üreterek piyasaya girse bu firmanın davranışı en inovatif davranış olacaktır. 

Nokia, Samsung ve Apple Markalarının İnovatif Farkları

90’lı yıllarında sonlarında Nokia Marka telefonlar telefon piyasasında pazar hakimiyetinin yaklaşık yüzde 70’ine sahipti. Bu markayı en yakın takip eden diğer bir marka ise Sony - Erikson marka telefonlardı.

Ancak günümüze geldiğimizde Nokia marka telefonlarında pazar payının oldukça küçüldüğünü görüyoruz. 2005 - 2017 yılları arasında telefon piyasasına hakim markaların Samsung ve Apple olduğunu görüyoruz. 
Bir kaç yıl öncesine kadar bu piyasaya en hakim marka Samsung ve Apple marka ürünler olsa da Çin markası olan Huwai cihazların bu iki firmanın da tahtını sarsmaya başladığını vurgulamak isteriz.

Düşündüren Sorular :

 • Herhangi bir piyasa da en iyi ürünü üreten bir markanın en çok kazanan marka olduğunu mu düşünüyoruz?
 • Bu durumda 2000’li yılların başında Nokia en çok kazanan marka iken, nasıl oldu da Samsung ya da Apple’nin üretmiş olduğu cihazların çok gerisinde kaldı.
 • Yada 2018 - 2019 yıllarında piyasanın neredeyse yüzde 70 -80’ine hakim bu iki marka nasıl oldu da Huwai markasının ürünleri karşısında geri plana düşmeye başladı?

Bu sorularımızın cevabı İnovasyon’da saklıdır. İnovasyon sürecini en doğru yürüten marka rakipleri karşısında her zaman üstün konuma gelecektir.

Nokia İnovatif Olamadığı İçin mi Pazar Hakimiyetini Kaybetti?

Bu sorunuzun cevabı kesinlikle hayır. Nokia ‘da sürekli inovatif düşünen bir şirketti. Sürekli pazara yeni ürünlerle giriyordu. Her geçen gün sahip olduğu cihaz teknolojisi daha bir üste taşıyordu.  Ancak 2010 yılına geldiğimizde akıllı telefon furyasının ortaya çıktığı dönemlerde diğer şirketlerin daha inovatif davrandığını görüyoruz.

TDK'ya Göre İnovasyon Nedir ve Nasıl Yazılır?

İngilizce innovation sözcüğünden gelen bu sözcük TDK'da yenileşme olarak açıklanmaktadır. Ayrıca TDK'ya göre doğru kullanımı inovasyon şeklindedir. İnavasyon şeklindeki kullanım hatalıdır.