Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu; iş, tazminat, askerlik, malulen emeklilik, bakıcı maaşı, spor, ilaç, vergi muafiyeti, tıbbi ya da benzer pek çok durum için istenebilen bir belgedir. Bu raporda en az 3 ayrı dal uzmanının imzası ve hastane başhekiminin imzası yer alır. Raporun içeriğine göre ilgili dallarda görevli doktorların imzası olmalıdır. Belgede istenen içerikle alakası olmayan doktorların imzaladığı raporlar geçersiz kabul edilmektedir.

Heyet Raporu Nedir?

Devlet kurumları ya da özel firmalar tarafından farklı işlemler için istenen heyet raporu, bireyin sağlık durumuyla ilgili profilini gösteren bir belge niteliğindedir. Bu belge resmi bir evrak olup, ilgili kurum ve kuruluşlara verilebilir. Bu rapor kamu hastanelerinden, üniversite hastanelerinden ya da sağlık kurumu birimi olan özel hastanelerden talep edilebilir. Sağlık ocaklarından ya da aile hekimlerinden bu belge alınamaz.

Bir diğer adı sağlık kurulu raporu olan heyet raporunun geçerli olabilmesi için belgenin alındığı hastanenin tam teşekküllü olması veya içinde sağlık kurulu biriminin olması gerekmektedir. Bir hastanenin tam teşekküllü sayılabilmesi için içinde dahiliye, genel cerrahi, göz, kulak – burun – boğaz, nöroloji ve ruh sağlığı gibi birimlerin olması ve bu birimlerde uzman doktorların görev alması gerekir.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Her hastanede işlemler hemen aynı olmakla birlikte birkaç küçük farklılık olabilir. Sağlık kurulu raporu için telefonla, internetten ya da bizzat hastaneye gidilerek heyet raporu randevusu alınabilir.

  • Telefonla randevu almak için Alo 182 hattı ya da hastanenin ilgili birimi aranabilir.
  • İnternetten randevu almak için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanılabilir.
  • Bizzat hastaneye gidilerek danışmadan bilgi alınabilir.

Heyet raporunu hastaneye giderek almak istiyorsanız yapmanız gerekenler sırayla şu şekildedir;

Başvuru yapılır: İlk olarak hastanenin danışma bölümüne gidilir ve bir dilekçe ile birlikte başvuru yapılmalıdır. Bazı hastaneler dilekçe yerine bir form doldurulmasını isteyebilir. Dilekçede ya da formda başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri, neden heyet raporu istendiği ve raporu alacak kişinin sağlıkla ilgili özel durumları gibi bilgiler istenir.

Bilgiler doldurulur: İstenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan ve yazıldıktan sonra başvurunun sağlık kurulu birimine verilmesi gerekir. Bu işi bazen danışmadaki görevli yapar bazense başvuru sahibinin bizzat kurula gitmesi istenir. Bu durum tamamen hastanenin işleyişi ile ilgili bir durumdur ve danışmadaki görevliden belgenin ne şekilde kurula teslim edileceği hakkında bilgi alınmalıdır. Ayrıca yine danışmadan heyet raporu ücreti hakkında bilgi alınabilir. Böylece sürpriz bir miktarla karşılaşmadan önceden hazırlık yapılabilir.

Ödeme yapılır: Yazılı olarak başvuru yapıldıktan sonra kayıt açılır. Bu aşamada hastanenin muhasebe bölümüne veya dilekçenin verileceği bölüme gidilerek ödeme yapılır. Ödeme sırasında başvuru sahibinden bir takım belgeler istenir.  Bu belgeler; kimlik ve kimlik fotokopisi, 2 ya da 4 tane vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. Bu belgeleri başvuru dilekçesi ya da formu ile birlikte ilgili birime verdikten sonra ödeme makbuzunuzu almayı unutmayın.

İstenen birimlere muayene olunur: Başvuru işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra muayene için randevu takvimi oluşturulur. Bu takvime göre belirlenen tarihlerde muayeneye gidilir ve istenen tahliller yapılır. Tahlillerin neticesi alındıktan sonra ilgili branşın doktorundan sağlık kurulu raporunu imzalaması istenir.

Rapor odasına gidilir: Bu şekilde tüm doktorlara muayene olduktan ve gerekli imzaları aldıktan sonra rapor odasına gidilir ve başhekimin onaylanması için belge teslim edilir. Rapor birimindeki görevliler belgeyi sağlık kurumuna ve oradan da başhekime götürür. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra evrakı onaylar ve başhekim de imzalar. Rapor hazırlandıktan sonra hastanenin yetkili servisi hasta ile iletişime geçer ve rapor sahibinin belgeyi alması istenir.

45 Günlük Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık kurulu raporu süreli ya da sürekli olarak alınabilir. Süreli olarak verilen raporlar geçicidirler ve rapordaki sürenin dolması halinde tekrar alınmaları gerekebilir. 45 günlük heyet raporu almak için yapılması gereken işlemler aynı şekildedir. Başvuru sırasında dilekçeye ya da forma, raporu alma sebebinizi yazarken raporun 45 günlük olacağı yönündeki talebinizi mutlaka yazmanız gerekir. Bu sayede istirahatli olarak kalmanız gereken süreyi belirleyen doktorlar bu süreye dikkat edeceklerdir. 45 günlük raporun süresi dolduktan sonra kontrole gidilir ve hastalığın seyrine göre tekrar rapor alınması gerekebilir.

Engelli Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Engelli heyet raporu alabilmek için engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir devlet hastanesine gidilmesi ve başvuru yapılması gerekir. Bu rapor alınarak engelli vatandaşlara sunulan eğitim ve maaş haklarından faydalanılabilir. Raporu almak için sırayla şu adımlar takip edilebilir;

  • Başvuru sırasında hastanenin danışma bölümünden bir form alınır. Bu form doldurulduktan sonra hastanın kimliği ve 5 adet fotoğrafı istenir.
  • Danışmadaki görevli hastaya bir liste verir. Bu listede muayeneye gidilecek doktorlar ve bölümleri yer alır. Kişi en az 8 ana branştaki doktora muayene olmalı ve istenen testleri yaptırmalıdır.
  • Listedeki sıraya göre tüm doktorlara gidilerek muayene olunur ve testler yaptırılır. Kan tahlilinin sabah erkenden yaptırılması önerilir, aksi halde sonuç almak için bir gün daha beklenilebilir.
  • Başvuru yapan hastaların engel durumu en az yüzde 40 olmalıdır. Bu oranın altında belirlenen engel durumları için heyet raporu çıkarılmamaktadır.
  • Muayene olunduktan sonra ilgili doktorların imzaları alınır ve imzalı belge heyet onayı için rapor odasına teslim edilir.
  • Heyet kurulu belgeyi inceledikten sonra toplantı yapar ve belgenin geçerlilik kazanması için raporu imzalar.
  • Son aşamada başhekim de raporu onaylayarak imzalar.

Bu  aşamadan sonra hasta bilgilendirilir ve belgeyi elden teslim alması istenir. Teslim alma sırasında vezneye gidilerek ödeme yapılması gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu fiyatı 2020 yılı için 200 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat sabit olup her hastanede aynıdır. Bunun nedeni engeli heyet raporunun yalnızca devlet hastanelerinde veriliyor olmasıdır.

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için başvuru formunun eksiksiz doldurulması, engel durumunun en az yüzde 40 olması ve danışmadan verilen formdaki tüm muayenelere gidilmesi gerekir. Engelli heyet raporu alındığında Nüfus Müdürlüğü’ne giderek engelli kimliği çıkarılabilir. Bu kart sayesinde pek çok yerde indirimden faydalanılabilir. Ayrıca hastane ve bankalar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında işlem önceliği kazanılır.

Heyet Raporu Randevusuz Nasıl Alınır?

Randevusuz heyet raporu alınamamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle telefonla, internetten ya da bizzat hastaneye gelerek randevu oluşturmalı ve başvurunuzu bu şekilde yapmanız gerekir.

Sonuç olarak işe girmek için, yurt dışına çıkmak için, silah ruhsatı alabilmek için, evlat edinebilmek için, engellilik durumunu raporlayabilmek için, hacca gitmek için, özel güvenlik olabilmek için, ehliyet almak için, sürekli ilaç kullanımlarında ya da uzun süreli izinlerde heyet raporu alınır. Kronik hastalıkları olanlar, sürekli ilaç kullanması gerekenler, engelli kişiler, askerlik yapamayacak durumda olanlar, protezli kişiler ya da uzun bir müddet dinlenmesi gereken kişiler bu raporu alarak durumlarını resmileştirebilirler.