Hayvancılık İçin Verilen Devlet Teşvikleri Nelerdir? Teşvik Rehberi

Hayvancılıkla uğraşan yada hayvancılık yapmak isteyenler için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yine bu Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) bir çok avantajlı destekleri mevcuttur. Bu makalemizde hayvancılık destekleri konusunda sizlere bir rehber hazırlamak istedik. Devlet destekleri ve diğer destekler konusunda bu sayfamızdan en güncel bilgileri takip edebilirsiniz.  

Not: Bu makalemiz sürekli güncel bilgi içermektedir. Devlet desteklerine dönün yapılan bütün güncellemeler anında sayfamızda yer almaktadır. Şuan itibariyle Tarım Bakanlığı tarafından verilen hayvancılık devlet destekleri geçen yıl ilan edilmiş olup, halen aynı destekler geçerlidir. Her an yeni destek paketleri açıklanabilir. Güncel devlet destekleri konusunda yazarımız Uzm. Ahmet SUBAŞI mesleği gereği sürekli bu konuyu takiptedir. Bununla birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sayfasından da sizlerde güncel destekleri takip edebilirsiniz. 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

Buzağı desteklemesi yılda bir defa verilir. Ister suni tohumlamalı ister boğadan elde edilsin destek alır. Boğadan olan buzağılar için 350 tl. Sut birliğine üye olanlar 350 artı ilave destek alır. 

Damızlık birliği Üyeleri buzağı başı 500 tl yakın almaktadır. Boğadan destek alacaklar başvuruyu direk bakanlığın belirlediği tarihlerde ilçe tarım müdürlüğüne başvurarak yaparlar. Sut birliği ve damızlık birliğine üye olanlar bağlı oldukları üretici birlikleri otomatik yaparlar.

BUZAĞI DESTEKLERİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Destek şartları çok basittir.

 • Buzağı kupelenir ilçe tarım personelleri tarafından 4 ay doğduğu işletmede kalma şartı aranır.
 • Erkek buzağılar şap aşısı olması ve 4 ay işletmede kalması yeterlidir.
 • Dişilerde şap ve brucella aşısı 4 ay işletmede kalması yeterlidir. 

Irk ne olursa olsun buzağı adeti kaç olursa olsun destek alır. En çok destek verilen hayvancılık kolu buzağı desteğidir.

KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ

Anaç Koyun Keçi Desteği : Anaç koyun ve keçiler için Bakanlık tarafından verilen destek parası hayvan başına 25 TL'dir. 

 • Hayvancılık Uygulamalar Hakkında Tebliğinde belirtilen şartların taşınması gereklidir. 
 • Ödemelerin yapılması için İl/İlçe Müdürlüklerinde hayvanın kaydının olması gereklidir. 
 • Koyun veya keçiler küpeli ve 15 aydan büyük olması gerekir.
 • Herhangi bir aşı şartı aranmaz.
 • Bu destek yılda bir defa verilir. 
 • Erkeklere destek yoktur.

Koyun Keçi Üretici Birliğine Üye Olmanın Şartları: 

Bağlı bulunduğu ilin koyun keçi üretici birliğine üye olmanız gereklidir. Üye olmak için yeni üye olacaklar için en az 25, eski üyeler için ise en az 20 adet koyun yada keçiniz olması gerekir. 

Koyun ve Keçi Desteğini Ne Zaman Nereye Yapmanız Gereklidir?

 • Başvuruları yılın 10 ve  11 ayları arasında (Eylük - Kasım) bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüklerine yapacaksınız.
 • 10 TL döner sermaye payini öder ve yine bu kurumdan hayvan listesiyle çıktısıyla bağlı olduğu örgüte teslim etmeniz gereklidir. 

Söz konusu bu destekleri en sağlıklı olarak bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüklerinden takip edeceğinizi unutmayınız.  

ARICILIK VE KOVAN DESTEKLERİ

 • Arıcılık ve kovan desteği yılda bir kez verilir. 
 • Her kovan başına 10 TL verilmektedir. Bu durumda 100 kovanı olan bir kişi yılda 1 Milyara kadar destek alabilir. 

Tabi kovan desteğinde minumum ve maksimum rakamlar söz konusu:

 • En az 30 kovanı olan bu destekten yararlanabilir. Yani 29 kovanı olan bir kişi bu destekten maalesef yararlanamaz. 
 • Aynı şekilde en fazla 1000 (bin) kovana kadar destek alabilirsiniz. Yani 1003 kovanı olan bir Arıcı 1000 kovanı için destek alabilir, ancak diğer 3 adeti için alamaz. 

Arıcılık ve Kovan Desteği Almanın Şartları N 

Arıcılık konusunda Arılı Kovan ve Bombus Arısı destekleri yapılmaktadır.

 • Arılı Kovan desteği kovan başına 10 TL'dir. Bu destekten yararlanmak için şahsen yada bağlı olduğunuz birliğiniz vasıtası ile İl/İlçe Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. 
 • Bombus arası desteği ise koloni başına 60 TL 'dir. 

Fındık Dekar Başı Desteği : Fındık desteği dekar başına 170 TL olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için Devletimiz tarafından birçok teşvik yöntemi uygulanmaktadır. Köye dönüş projesi bunlardan bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. Büyük Şehirlerden köye dönmek isteyen vatandaşlarımıza bir çok imkan tanınmaktadır. Başka bir yazımızda bu konudan da bahsedilecektir. 

Köye dönmek isteyen vatandaşlarımızın yol parası, arazi, yerleşim için inşaat masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Hayvancılığı geliştirmek için kurulacak tesis, alınacak hayvanlar için hibe kredisi devlet tarafından verilmektedir. Hayvanların yiyeceği yeme kadar devlet tarafından verilir. 

Bunların yapılmasının amacı hem şehir kalabalığını önlemek hem de yerli hayvan üretimini arttırıp ithalatın önüne geçmektir. Üretimin arttırılması sonucunda da hayvan etinin fiyatının düşmesini sağlamaktır. Her vatandaşın rahatça et ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır. Ayrıca yeni bir iş kolu geliştirerek istihdam sağlayıp işsiz sayısını düşürmek amaçlanmıştır. Hayvancılığın gelişmesi ile süt ve süt ürünlerini de arttırıp bu alanda da yeni bir iş alanı açmak diğer amaçlardan birisidir.

Devletimiz hayvancılık alanında kullanılacak olan tüm araç ve gereçler için de çok düşük faizli araç kredileri vermektedir. Bunların yapılmasının temel amacı yerli üretimi arttırıp ithalatın önüne geçip cari açığı kapatmaktır.

YILINDA HAYVANCILIK İÇİN KREDİ DESTEĞİ VEREN BANKALAR

Türkiye’de hayvancılık işi ile uğraşarak ekonomik alanda geçim sağlamak isteyenler için, devlet desteği ile büyük bankalar tarafından kredi verilmektedir. Bu kredilerin bazıları hayvan besiciliği bazıları da diğer giderleri karşılamak için verilmektedir. 2017 yılına girildiği andan itibaren 30.000 TL tutarında ki krediler, genç çiftçilere verilerek desteklenmektedirler. Adından da anlaşılacağı üzere bu kredilerin geri ödemesi olmadığı için, çiftçilere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj sayesinde işlerini rahatlıkla büyütmektedirler. Bu yılda 15 büyük baş 50 küçükbaş hibesi olan çiftçiler projenin dışında kalmışlardır. Ayrıca ördek, kaz, tavuk, hindi ve sığır yetiştirmek isteyenlere de hibe kredisi verilmektedir. Peki, bu kredileri veren bankalar hangileridir? Hayvancılık kredisini veren bankaların başında Ziraat bankası gelmektedir. Büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenler, çekecekleri kredinin çeşidine göre en az on, en fazla 50 adet hayvan almak zorundadırlar. Diğer taraftan da barınak yapmak üzere yem ünitesi hazırlamada, süt sağım ünitesi ve elektrik ihtiyaçları gibi masraflar için de kredi sağlamaktadır. Ziraat bankası küçükbaş hayvancılığı da desteklemektedir. Diğer hayvancılık çeşitleri olan kanatlı sektörü arı yetiştiriciliği için de kredi olanağı sağlamaktadır. Bu alanda kredi desteği veren bir diğer banka da Şeker banktır. Süt hayvancılığının %75 ne kadar destek vermektedir. 60 aya kadar vade imkânı sunmaktadır. Yılda bir kere ödeme seçeneği ile iş geliştirmenizde zaman kazandırmaktadır. Hayvancılığa destek veren bir diğer banka da QNB Finans Bank da bu alanda kredi desteği vermekte olan diğer bir bankadır. İşletme maliyetinin % 85 ni karşılamaktadır. 24 aya kadar vade imkânı sunmaktadır. Ödeme alternatifi olarak da her ay ödeme, 3 ayda bir ödeme, 6 ayda bir ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bu krediden yararlanabilmeniz için birkaç belge hazırlamanız yeterli olacaktır. Nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçi olunduğuna dair belge, hayvan listesi, işletme izin belgesi, damızlık birliği üyelik belgesi.

Çiftçilik alanında kendini geliştirmek isteyen veya bu işe sıfırdan başlayacak genç çiftçilere devlet ile birlikte saymış olduğumuz büyük bankalar, gerekli desteği sağlamaktadır. Yapmanız gereken sadece, başvurularınızı doğru şekilde yapmak ve birkaç araştırma yaparak bu işe ilk adımları atmanızdır.

DEVLETİN HAYVANCILIK DESTEĞİNİ VERMETEKİ AMACI

Bu destekler sayesin de insanlarının daha rahat kalkınmalarını sağlarken, ülke ekonomisini de daha refah bir hale getirmek amacını gütmektir. Bu sayede iş istihdamı sağlar ve işsizlik oranı düşürülmüş olur. Ayrıca belli büyük şehirlere göçler engellenerek, insanların kendi toprakların da çalışma imkânları bulmaları da amaçlanmıştır.