F.huş, F.hi.e ve Fahi.e.ik Nedir? TCK'ya Göre Cezası Nedir

Fuh.ş kelimesi Türk Dil Kurumunu sözlüğünde para karşılığı yada toplumun genel kurallarına aykırı bir şekilde cinsel ilişkiye girme fiilini ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Ancak söz konusu bu tanım durumu ifade etmiş olsada fuh.ş fiilini ve fahişelik tanımını net olarak açıklamaktan uzaktır. Bu kapsamda biz bu makalemizde aşağıda yer alan hususları anlatacağız:

F.HUŞ NEDİR?  

Fuhuş, zinanın para karşılığı yapılması demektir. Dolayısı ile fuh.ş kavramını zinadan ayıran özellik cinsel birliktelik karşılığında para alınması yada para verilmesidir. Dolayısı ile para karşılığında sex yapan bir kadın fu.uş yapmış olduğu gibi, parayı vererek seks yapan bir erkekte fu.uş yapmış demektir. 

Kavramsal olarak fu.uş kavramını aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz: 

Toplumun değer yargılarına ve inançlarına aykırı bir şekilde para karşılığında cinsel ilişki yaşamaya denilir. 

Bu durumda fu.uş'un özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Para karşılığında yapılır. Yani yapılan cinsi münasebetin karşılığı olarak para alınması gereklidir. 
 • Toplumun bu şekilde yapılan sexi değerlerine aykırı olarak görmelidir. Örneğin İran'da günü birlik yapılan nikahlar İran'a göre fu.uş değildir. Ancak Ülkemizin değer yargılarına göre ise kesinlikle bu fiil fu.uştur. 
 • Her ne kakar fu.uşun bir kadın ve erkek ile birlikte yapılacağı düşünülsede, travestiler ile yapılan fu.uşuda unutmamak gerekir. Burada ki fiilde (sapıklıkta) her iki tarafta erkektir. 
 • Eğer lezbiyen bir ilişkide taraflardan biri diğerine para ödüyorsa bu fiile de fu.uş denilebilir. 

TÜRK DİL KURUMUNA TDK'YA GÖRE FUH.Ş NEDİR?

Her ne kadar TDK bu kavramı iki şekilde tanımlamış olsada, TDK'nın sözlüğünde bizim de bu sitede bahsetitğimiz şekilde tanım getirilmiştir. TDK'nın sözlüğünde bu kelime isim olarak yazmaktadır.  Toplumsal kurallara aykırı olarak para almak suretiyle bir yada bir kaç kişiyle cilsel müsanebet yaşamaya denilir. 

FU.UŞ VE ZİNA ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLAR NELERDİR?

Bir üst başlıkta fu.uş'un para karşılığında yapılan zina olduğunu ifade ettik. Bu durumda zina bir üst kavram, fu.uş ise zinanın para karşılığında yapılan halidir. Hatta burada travesti  ile yapılan fu.uşa ise livata denilir. 

Zina, evli olmayan kadın ve erkeklerin yasak bir şekilde cinsel müsasebet yapmasına denilir. Fuhuş da nihayetinde evli olmayan kadın ve erkeklerin para karşılığında zina yapmasıdır. 

Normal zinada para alınmazken, fu.uşta taraflardan biri diğerine para öder. Genellikle de erkek tarafı kadınlara para ödemektedir. 

YASAK İLİŞKİLERDE VE ALDATMALARDA YAPILAN CİNSEL BİRLEŞME FUHU. MUDUR?

Evli çiftlerin kendi karıları yada kocalarının dışında gizli bir şekilde başka kişilerle birlkte olması karşılıklı isteğe dayalı bir zinadır. Nihayetinde bu ilişkide karşılıklı taraflar birbirlerinden para almamaktadır. Dolayısı ile bu ilişkiye de biz zina diyoruz. 

GRUP İLİŞKİLER F.HUŞ SAYILIR MI?

Grup halinde cinsel birleşme iki kişiden fazla kişinin cinsel münasebet yaşamasıdır. Burada ilişkide kadın yada erkeğin sayısı önemli değildir. Hatta hepsi kadın yada hepsi erkek dahi olabilir. Nihayetinde grup halinde yapılan bu ahlaksız davranışın fu.uş tanımına girebilmesi için cinsel ilişkide birilerinin para alması gereklidir. 

Hepsi gönüllü bir şekilde hayvani ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelmiş kişilerse eğer, bu organizasyona biz yine zina deriz. 

FAHİ.E VE FA.İŞELİK NEDİR?

Fuhuş yapan kişilere fahişe yaptıkları işe ise fahişelik denilir. Ancak fahişe yada fahişelik kavramları bu işi yapan kişilerin kendilerine taktıkları bir sıfat değildir. Toplumsal değerler zaman içinde bu pis işi yapan kişilere fahişe ismini takmıştır. 

Fahişe TKD'da hayat kadınnı olarak tanımlanmıştır. Ancak bu durumda para karşılığı cinsel birliktelik yaşayan erkekleri hangi kefeye koyacağımız sorusu akıllara geliyor. Toplumsal değerler bu işi yapan kişilere de bir isim üretmiştir. 

Erkekler ile fu.uş yapan erkeklere ise travesti denilmektedir. Erkeklerin başka erkekler ile birlikte olmaları dünyada lanetlenmiş olan en pis eylemlerden bir tanesidir.

FU.UŞ YAPMAK SUÇ MUDUR, CEZASI NEDİR?

Bu konudan pek bahsetmek istemiyorum. Ancak özetle aşağıdaki hususları belirtmek isterim:

Fuhuş konusundan Türk Ceza Kanununun 227 inci maddesinde bahsedilmiştir. Bu madde kapsamında;

 • Fuhuş yapmayı teşvik etmek,
 • Fuhuş yapmayı kolaylaştırmak,
 • Aracılık etmek,
 • Yer temin etmek,
 • Çocuğun fuhşu suçu,

Zor kullanarak, kandırarak beya çaresiz bir insanının durumundan yararlanarak bir kişiyi bu fiile itme durumlarını düzenleyen durumlar tek tek açıklanmıştır. 

Söz konusu kanun maddesinden anlaşılacağı üzere, fuhuş yapmak suç değildir. Para karşılığı bu hizmetten yararlanmanın da maalesef suç olmadığını görüyoruz. Fuhuşta suç sayılan fiillerin bu suça teşvik etme, zorlama vs gibi durumlar. 

Toplumsal kabullerim bu ceza durumunu kabullenmiyor. Bende fazla bahsetmek istemiyorum. 

FU.UŞTA YAKALANAN ERKEKLERİN CEZASI NE KADAR?

Yukarıdaki başlıkta da bahsettiğimiz gibi, bu fiili işlerken yakalanan bir erkeğe herhangi bir suç isnat edilemez. Kanunun maddesini muhakkak icneleyiniz. Ancak yukarıda sayılı durumlara girmemesi gereklidir. 

Ancak yinede bu işi yaparken yakalanan erkeklerin de pois karakoluna götürüldüğünü görüyoruz. Bunun sebebi; erkeklerin de muyaneye gönderilmesidir. Herhangi bir sepici hastalık durumunun olup olmadığı kontrol edilecek. Ayrıca, kadına bu işin zorlamı yaptırıldığı gibi bir durumda söz konusu. 

Hayat kadınları yada fahişelik yapan kişi karakolda bana bu iş zorla yaptırıldı derse bu durumda o erkek kendini zor aklayabilir. 

FU.UŞTA YAKALANAN BİR ERKEĞİN AİLESİNE HABER VERİLİR Mİ?

Bu husus tamamen komiserin taktirindedir. Açıkcası ben olsam hiç tereddüt etmez hemen haber verirdim. 

FUH.ŞTA YER TEMİN ETMEK, ARACILIK ETMEK TEŞVİK ETMEK GİBİ FİİLLERİN SUÇU NEDİR?

Türk Ceza Kanunun 227 maddesinin 2. bendinde bu fiilden bahsedilmiştir. Bu kapsamda; 

 • Fuhşa teşvik etemek,
 • Bu işi kolaylaştırmak,
 • Aracılık etmek, 
 • Yer temin etmek suçlarının 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının olduğu, ayrıca 3 bin güne kadar adli para cezasının olduğu ifade edilmiştir.