Entelektüel Nedir, Ne Anlama Gelir? TDK'ya Göre Entelektüel mi, Entellektüel mi?

Entelektüel sözcüğü Fransızca kökenli bir kelime olup sonradan dilimize girmiş bir kelimedir. Bu kelimenin gerek konuşma dilimizde ve gerekse yazışma dilinde  "entellektüel" şeklinde yanlış kullanıldığını görürüz. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıda ki gibidir:

TDK'ya Göre Entelektüel mi Entellektüel mi?

Bu sözcük Fransızca sözcük olan intellectuel kelimesinden dilimize girmiştir. Fransızca kelimesinde ortada iki L harfi vardır. Ancak bu kelime dilimize girerken sadece tek L ile okunur. Ayrıca baştaki i harfi de e şeklinde okunduğu için bizde E harfi ile başlar. Kısaca bu kelimenin TDK'ya göre doğru kullanımı aşağıdaki gibidir. 

  • Entelektüel =  Doğru 
  • Entellektüel = Yanlış 

İntellectuel Kelimesini Google Translete Yanlış Çeviriyor

Bu kelimeyi google translate yardımı ile çevirdiğinizde "Entellektüel " şeklidne çeviriyor. Ancak burada referans almanız gereken TDK'dır. Türkçe'de gerek TÜrkçe kökenli olan ve gerekse dilimize sonradan kazandırılan bir kelimenin nasıl kullanılacağı hususunda tek referans TDK'dır. 

KPSS, ALES, LYS, YGS Gibi Sınavlarda Bu Kelimeden Soru Çıkarsa Ne Yapmalısınız?

Gerek MEB ve gerekse ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda kelime bilgisi ve kelimelerin doğru yazılışlarında oldukça soru gelmektedir. ÖSYM'nin amacı kitap okuma becerisini ölçmek, ayrıca Türkçe'yi doğru kullanımını teşvik etmektir. 

Bu kelimeden de çokça soru geldiğine şahit oldum. Yukarıda verdiğimiz açıklamalar ekseninde sorularınızı cevaplayınız. 

NOT: ÖYSM yapmış olduğu sınavlarda kelime bilgisini ölçmeyi çok seviyor. Bu sınavlardan başarılı olmak için MEB'in seçmiş olduğu eserleri muhakkak okumanızı tavsiye ederim.  

Entelektüel Ne Demektir?

Fransızca kökenli bu kelime intellectuel kelimesinden dilimize girmiştir. Cümle içinde sıfat olarak kullanılan bu kelime TDK'nın sözlüğünde "Aydın" olarak tarif edilmiştir. Ancak bu kelimenin "Aydın" sözcüğünü tam olarak karşılamadığını ifade etmek isterim. 

Aydın kelimesi : Avrupa dilinde entelijansiya kelimesinden gelmektedir. Entelijansiya kelimesi mastar isimdir. Mastar isim fiilerin cümlede isim yerine kullanılması demektir. Ayrıca Entelijansiya kelimesinin sıfat hali ise entelektüel kelimesi olarak karşımıza çıkar. 

Entelektüel kelimesinin kökeni entelekt kelimesidir. Entelekt kelimesi akıl, beyin, şuur, zeki olmak, kavrama becerisi gibi manaları taşıyan kelimedir. 

Entelijans insan derken : kavrama becerisi yüksek, akıllı ve düşünme becerisine sahip insan kastedilir. Aydın bir insan entelektüel olabilir de olmayabilir de. 

Entelektüel kavramı bilgi birikimine sahip, sahip olduğu bilgiler açısından toplumun çok önünde giden kişi demektir. Ancak bu sıfata sahip her insan aydın olmayabilir. Aydın kişi (Avrupa dillerinde) toplumu aydınlatan, topluma ışık saçan ve geri kalmış toplumunu çok ileri götüren kişi demektir. Aydın bir kişi entelektüel de olabilir, olmayadabilir. 

Türkiye'de Kendini Entelektüel Sanan Kişiler Aydın Değildir?

Aydın kişi toplumu aydınlatıyorsa aydındır. Bu mana da bir aydın toplumundan ayrı bir konumda olamaz. Avam ile birliktedir. Halktan bir halk, insanlardan bir insandır. Ancak Ülkemizde kendini aydın sanan bir çok entelektüel halktan uzak kibirli bir konumda kendi özel dünyalarında yaşamaktadırlar. 

Bu kişilerin toplumu aydınlatma ve düzeltme gibi bir dertleri olmadığı gibi, bunu yapacak bir toplumsal güçleri de yoktur. Bu manada kesinlikle entelektüel kelimesi her ne kadar TDK tarafından aydın olarak çevrilmiş olsa da yanlış bir çeviridir.