Askerlik Rütbe Sıralamaları ve İsimleri

Er, erbaş, astsubay, subay ve üstsubay rütbeleri Kara Kuvvetleri’nde, Deniz Kuvvetleri’nde ve Hava Kuvvetleri’nde aynı olup general rütbelerinde ufak farklılıklar vardır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki askeri rütbeler en büyük kıdemden en düşük kıdeme göre şu şekildedir;

General Rütbeleri

 • Kara Kuvvetleri: Genelkurmay Başkanı, Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral ve Tuğgeneral
 • Deniz Kuvvetleri: Oramiral, Koramiral, Tümamiral ve Tuğamiral
 • Hava Kuvvetleri: Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral ve Tuğgeneral

Deniz Kuvvetleri rütbelerinde oramiral orgenerale, tümamiral tümgenerale ve tuğamiral tuğgenerale denk gelmektedir. General rütbeleri ve kısa özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Genelkurmay Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın atadığı genelkurmay başkanı, görev bakımından Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıdır. Görev süresi 4 yıldır.
 • Orgeneral: Asıl görevi ordu komutanlığıdır.
 • Korgeneral: Asıl görevi kolordu komutanlığıdır.
 • Tümgeneral: Asıl görevi tümen komutanlığıdır. Görev süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Tuğgeneral: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Mirliva olarak bilinen tuğgeneral, TSK’daki en düşük seviyeli generaldir. Tugay komutanı olarak görev yapan tuğgenerallerin görev süresi 4 yıldır. Ancak bu sürenin bitiminde YAŞ tarafından görev süreleri artırılabilir, emekli edilebilir ya da tümgeneralliğe terfi ettirilebilirler.

Üstsubay Rütbeleri

 • Albay: Asıl görevi alay komutanlığıdır. TSK’daki en yüksek rütbeli üstsubaydır.
 • Yarbay: Hava ve Kara Kuvvetleri’nde tabur komutanı olarak görev yapmaktadırlar. Jandarma ve Kara Kuvvetleri’nde komutan yardımcısı olan yarbaylar, Deniz Kuvvetleri’nde gemi komutanlığı, Hava Kuvvetleri’nde filo komutanlığı yaparlar. Yarbayların görev süreleri 3 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Binbaşı: Kara ve Hava Kuvvetleri’nde bölük ya da tabur komutanlığı yaparlar. Görev süreleri 5 yıldır. Ancak bu süre kıdem ya da erken terfi sebebiyle 2 yıla kadar düşebilir.
 • Yüzbaşı: Eskiden Kolağası olarak bilinen yüzbaşılar Kara ve Hava Kuvvetleri’nde bölük komutanlığı yaparlar. TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki görev süreleri 6 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 6 yıllık sürenin ilk üç yılında yüzbaşı olarak, son üç yılında ise kıdemli yüzbaşı olarak anılırlar. Harp Akademisi’ni bitiren subaylar Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmaya başlar.

Subay Rütbeleri

 • Üsteğmen: Eskiden Mülazımı Evvel olarak bilinen üsteğmenler Kara ve Hava Kuvvetleri’nde takım komutanlığı yaparlar. TSK’daki görev süreleri 6 yıl olarak belirlenmiştir. İlk üç yıldan sonra kıdemli üsteğmen rütbesine erişirler.
 • Teğmen: Kara ve Hava Kuvvetleri’nde takım komutanlığı yaparlar. TSK’da görev yapma süreleri 3 yıldır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ni bitirenlerin görev süreleri 1 yıldır.
 • Asteğmen: Kara ve Hava Kuvvetleri’nde takım komutanı, kısım komutanı, batarya subayı ya da adestim subayı olarak görev yaparlar. TSK’daki en düşük rütbeli subay olan asteğmenler aynı zamanda yedek subay olarak da adlandırılmaktadırlar.

Astsubay Rütbeleri

 • Astsubay kıdemli başçavuş: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda Bot Komutanı olarak görev yapan kıdemli astsubay başçavuşlar, terfi ettiklerinde Atölye Amiri, Atölye Müdürü ya da Takım Komutanı gibi görevlere gelirler.
 • Astsubay başçavuş: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Bölük Astsubaylığı, Takım Astsubaylığı ya da Takım Komutanlığı görevlerini yaparlar.
 • Astsubay kıdemli üstçavuş
 • Astsubay üstçavuş: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Bölük Astsubayı, Takım Astsubayı, Tank Kısım Komutanı, Top Kısım Komutanı, Tim Komutanı ya da Kol Komutanı olarak görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise Asayiş Tim Komutanı ya da Karakol Komutan Yardımcısı olarak görev yaparlar.
 • Astsubay kıdemli çavuş: K. K. bünyesinde Takım Astsubayı, Kol Komutanı, Kısım Komutanı, Unsur Komutanı, Tank Komutanı, Havan Kısım Komutanı ya da Top Kısım Komutanı olarak görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise Asayiş Tim Komutanı veya Karakol Komutan yardımcısı olarak görev yaparlar.
 • Astsubay çavuş: Terfi etmeleri durumunda kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş, başçavuş ya da kıdemli başçavuş olarak görev yapmaya başlarlar.

Er ve Erbaş Rütbeleri

 • Uzman çavuş: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev alırlar. Uzman çavuş olabilmek için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak gereklidir.
 • Uzman onbaşı: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yaparlar. Uzman onbaşı olabilmek için en az ilkokul ve dengi okulları bitirmek gereklidir.
 • Çavuş: Sözleşmeli onbaşı statüsünde minimum iki yıl görev yapanlar, uygun görülürlerse çavuş olabilirler.
 • Onbaşı: Er ile uzman onbaşı arasındaki rütbe onbaşıdır. Çavuş yardımcısı ve birlik amiri olarak görev yaparlar.

Jandarma Genel Komutanlığı Rütbeleri

Uzman jandarma VIII kademeli çavuş, uzman jandarma VII kademeli çavuş, uzman jandarma VI kademeli çavuş, uzman jandarma V kademeli çavuş, uzman jandarma IV kademeli çavuş, uzman jandarma III kademeli çavuş, uzman jandarma II kademeli çavuş, uzman jandarma I kademeli çavuş, uzman jandarma çavuş ve uzman jandarma onbaşı şeklindedir.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki uzman rütbeleri onbaşıdan başlar, çavuşla devam eder ve 1’den 8’e kadar çıkar.

Yedek Astsubay Rütbesi

Yedek astsubay rütbesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astsubay astçavuş olarak tanımlanmıştır. Buna göre astsubay astçavuş; uzman çavuşla astsubay çavuş arasındaki askeri rütbeye denmektedir.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askeri rütbe sıralaması şu şekildedir; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde genel komutan Cumhurbaşkanıdır (başkomutan). Cumhurbaşkanını Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı izlemektedir. Askeri kurul, Yüksek Askeri Şura’dır. Genel Kurmay Başkanı’ndan sonra general, amiral, üstsubay, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er gelmektedir.

En Yüksek Askeri Rütbe Nedir?

Mareşaldir. TBM tarafından verilen bir rütbedir. Savaşta üstün başarılar gösteren ve az Orgeneral yada Oramiral rütbesine sahip Subaylara verilir. 

Subay ve Diğer Rütbeler Kaç Yılda Rütbe Atlar?

 • Asteğmen 1 Yıl
 • Teğmen 3
 • Üsteğmen 6
 • Yüzbaşı 6
 • Binbaşı 5
 • Yarbay 3
 • Albay 5
 • Tuğgeneral - Tuğamiral 3
 • Tümgeneral - Tümamiral 3
 • Korgeneral - Koramiral 3
 • Orgeneral - Oramiral 3 

Yarbaydan Sonra Ne Gelir?

Albay gelir. Yarbaylık Binbaşı ile Albay arasında yer alır. 3 yıl Yarbay rütbesinde kalan Subay Albay rütbesine erişir.